Valtioneuvoston asetus TEM/2023/21

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.12.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus maksuhyvityksestä audiovisuaalisiin tuotantoihin vuosina 2024—2026

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Maria Hauptmann, p. +358 295 047 334

Asia

Ehdotettavalla asetuksella mahdollistettaisiin Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin tukiohjelman jatkaminen audiovisuaalisiin tuotantoihin. Ehdotettava asetus vastaa pääosin voimassa olevan maksuhyvityksestä audiovisuaalisiin tuotantoihin annetun valtioneuvoston asetuksen (1138/2020) sisältöä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024. Asetus olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 2026 asti yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen voimassaoloaikaa vastaavasti.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen maksuhyvityksestä audiovisuaalisiin tuotantoihin vuosina 2024—2026 (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.