Valtioneuvoston asetus TEM/2023/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.12.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Maria Hauptmann, p. +358 295 047 334

Asia

Asetukseen esitetään muutoksia komission yleiseen ryhmäpoikkeusasetukseen tehtyjen muutosten vuoksi. Asetuksen muutosten myötä Business Finlandissa otettaisiin käyttöön uusia yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen sallimia tukimuotoja, joita ovat käynnistystuen myöntäminen henkisen omaisuuden siirtona tai siihen liittyvien käyttöoikeuksien myöntämisenä, rahoitus Euroopan puolustusrahastosta tai Euroopan puolustusteollisesta kehittämisohjelmasta tuettujen hankkeiden yhteisrahoitukseen sekä rahoitus testaus- ja kokeiluinfrastruktuurien rakentamiseen ja parantamiseen. Lisäksi asetuksessa muun muassa korotettaisiin eräiden tukien enimmäismääriä sekä enimmäistuki-intensiteettejä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muutosten mukaisesti. Asetukseen tehtäisiin myös eräitä muita muutoksia, jotka ovat osoittautuneet tarpeelliseksi asetuksen voimassaolon aikana, esimerkiksi rahoitusta ei voitaisi enää myöntää yrityksille, joista tuli vaikeuksissa olevia 1 tammikuuta 2020 ja 30 kesäkuuta 2021 välisenä aikana.

Asetuksen muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 29 päivänä joulukuuta 2023. Asetusta sovellettaisiin kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2024 alkaen. Asetus olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 2026 asti.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.