Valtion avustusten myöntäminen TEM/2023/25

« Raha-asiainvaliokunta 14.12.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sitoumuksen antaminen valtionavustuksen maksamiseen Helen Oy:lle

Ministeri

Kai Mykkänen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Olli Salo, p. +358 295 047 322

Asia

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntäisi Helen Oy:lle Helsinkiin suunniteltua ilma-vesilämpöpumppuinvestointia varten vuoden 2023 talousarvion momentilta 32.20.41 vuodelta 2022 uusittua myöntövaltuutta 18 975 000 euroa, kuitenkin enintään 30 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.