Ministeriön asetus UM/2023/35

« Raha-asiainvaliokunta 14.12.2023 13.00

Ulkoministeriö

Ulkoministeriön asetus ulkoasianhallinnon suoritteiden maksuista vuonna 2024

Ministeri

Elina Valtonen

Esittelijä

Talousjohtaja Risto Hakoila, p. +358 295 351 287

Asia

Ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkoministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista (jäljempänä asetus). Asetus olisi voimassa 1.1.2024 - 31.12.2024 välisen ajan. Asetus annettaisiin valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla. Nykyinen ulkoministeriön asetus ulkoasianhallinnon suoritteiden maksuista vuonna 2023 (930/2023) on voimassa 1.9. - 31.12.2023 välisen ajan.

Asetuksen sisältö ja tekstiosa vastaisivat voimassaolevaa asetusta. Ainoastaan asetuksen liitteenä olevaan maksutaulukkoon esitetään tehtäväksi hätämatkustusasiakirjan osalta nimen muutos EU:n tilapäiseksi matkustusasiakirjaksi.

Maksujen tarkistuksia ei esitetä nykyisiin suoritteisiin.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.