Viran täyttäminen OKM/2024/2

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan virkaan nimittäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Henkilöstöpäällikkö Anita Patoluoto, p. +358 295 330 175

Esitys

Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan virkaan johtaja, diplomi-insinööri Kati Louneman 15.2.2024-14.2.2029 väliseksi ajaksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. muistio *
  2. ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.