Viran täyttäminen MMM/2024/8

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.1.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikön viran täyttäminen

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Hallintojohtaja Pia Nyblom, p. +358 295 162 224

Esitys

Valtioneuvosto nimittää maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikön virkaan maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti Pekka Pesosen ajalle 1.2.2024 - 31.1.2029

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Nimitysmuistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.