Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2024/8

« Tasavallan presidentin esittely 9.2.2024 11.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Bulgarian, Kroatian, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Slovakian, Slovenian, Tshekin tasavallan, Unkarin ja Viron kanssa tehtyjen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevien sopimusten ja niiden eräiden määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien kumoamisesta (HE 18/2023 vp; EV 29/2023 vp)

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Kaupallinen neuvos Johanna Ala-Nikkola, p. +358 295 351 122

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Bulgarian, Kroatian, Latvian, Liettuan, Puolan, Romanian, Slovakian, Slovenian, Tshekin tasavallan, Unkarin ja Viron kanssa tehtyjen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevien sopimusten ja niiden eräiden määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien kumoamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 9 päivänä helmikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.