Vientiluvan myöntäminen PLM/2024/10

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.2.2024 13.00

Puolustusministeriö

Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Teknikum Oy:lle Isoon-Britanniaan

Ministeri

Antti Häkkänen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Frans Peltonen, p. +358 295 140 021

Asia

Vientiluvan nojalla Teknikum Oy saisi viedä 31.12.2025 mennessä seuraavat puolustustarvikkeet Isoon-Britanniaan Scott Health & Safety Ltd:lle:

- 150 000 kpl kaasunaamareiden kasvo-osia

- 150 000 kpl kaasunaamareiden sisänaamareita

- 150 000 kpl kaasunaamareiden sulkutiivisteitä

- 150 000 kpl kaasunaamareiden nauhastoja.

Loppukäyttönä vastaanottajan oma kaasunaamarituotanto.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää esitetyn vientiluvan Teknikum Oy:lle Isoon-Britanniaan.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.