Virkavapauden myöntäminen VM/2024/21

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.2.2024 13.00

Valtiovarainministeriö

Virkavapauden myöntäminen valtiovarainministeriön budjettineuvokselle

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Apulaisbudjettipäällikkö Annika Klimenko, p. +358 295 530 180

Asia

Valtiovarainministeriön budjettineuvos Päivi Valkama on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta budjettineuvoksen virasta ajalle 12.2.2024-31.12.2027 ulkoministeriön budjetti- ja talouskysymysten erityisasiantuntijan tehtävän hoitamista varten.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää budjettineuvos Päivi Valkamalle palkatonta virkavapautta valtiovarainministeriön budjettineuvoksen virasta ajalle 12.2.2024-31.12.2027.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.