Valtioneuvoston yleisistunto 8.2.2024 VN 14/2024

Istunnon ajankohta 8.2.2024 13.00

8.2.2024 13.28 Päätösluettelo

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.