Johtokunnan asettaminen TEM/2024/6

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.2.2024 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin johtokunnan nimittäminen toimikaudeksi 15.2.2024-14.2.2026

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio, p. +358 295 048 261

Asia

Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin johtokunnan toimikaudeksi 15.2.2024-14.2.2026 esitetään seuraavaa kokoonpanoa:

Puheenjohtaja:

Hallitusammattilainen Päivi Marttila

Varapuheenjohtaja:

Johtaja Mia Hurtta, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet:

Toimitusjohtaja Petri Kalliokoski, High Metal Oy

Toimitusjohtaja Taru Keronen, Eckerö Line Oy

Toimitusjohtaja Sami Lampinen, Inventure Oy

Johtaja Teppo Rantanen, Tampereen kaupunki

Alivaltiosihteeri Jarno Syrjälä, ulkoministeriö

Toimitusjohtaja Tuula Teeri, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

Esitys

Valtioneuvosto nimittää Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin johtokunnan ja nimittää johtokunnan puheenjohtajaksi hallitusammattilainen Päivi Marttilan ja varapuheenjohtajaksi johtaja Mia Hurtan työ- ja elinkeinoministeriöstä toimikaudeksi 15.2.2024-14.2.2026

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.