Määrärahan jako TEM/2024/8

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.2.2024 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen sekä palkkatuettuun työhön ja starttirahaan varattujen työttömyysetuusmäärärahojen jako vuonna 2024

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Ville Heinonen, p. +358 295 047 044

Asia

Päätöksellä jaettaisiin valtion vuoden 2024 talousarvion momentin 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut) määrärahaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY-keskus) 132 043 000 euroa ja valtuutettaisiin työ- ja elinkeinoministeriö päättämään 51 928 000 euron käytöstä.

Päätöksellä jaettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus) ELY-keskusten käyttöön valtion vuoden 2024 talousarvion momentin 33.20.50 (Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta) määrärahaa 37 300 000 euroa ja momentin 33.20.52 (Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta) määrärahaa 129 000 000 euroa.

Päätöksellä varattaisiin sosiaali- ja terveysministeriöön valtion kirjanpitoyksiköiden kirjaamiin valtionhallintoon työllistämisen menoihin 2 000 000 euroa momentilta 33.20.50 ja 1 000 000 euroa momentilta 33.20.52.

Työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa oikeutetaan tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisten valtionhallintoon työllistämiseen varattujen määrärahojen sekä palkkatukeen ja starttirahaan varattujen määrärahojen välillä momenteilla 33.20.50 ja 33.20.52.

Työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa oikeutetaan tarvittaessa siirtämään KEHA-keskukselle jaettua momenttien 33.20.50 ja 33.20.52 määrärahaa sosiaali- ja terveysministeriölle.

Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutetaan tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin ELY-keskuskohtaisiin määrärahoihin.

Esitys

Valtioneuvosto tekee päätöksen julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen sekä palkkatuettuun työhön ja starttirahaan varattujen työttömyysetuusmäärärahojen jaosta vuonna 2024 ja

oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön päättämään momentin 32.30.51 jakamattoman määrärahan käytöstä sekä tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin määrärahoihin momentin 32.30.51 osalta ja yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa momenttien 33.20.50 ja 33.20.52 osalta (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.