Valtioneuvoston periaatepäätös VM/2024/27

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.2.2024 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvioksi 2023 ja sen toimintasuunnitelmaksi 2024-2025

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Finanssineuvos, yksikönpäällikkö Jaana Vehmaskoski, p. +358 295 530 267

Asia

Valtioneuvoston periaatepäätös muodostuu kansallisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Periaatepäätös muodostaa kokonaisuuden, joka kuvastaa Suomen kansallista ymmärrystä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä ja niiden hallintakeinoista. Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviossa tunnistetaan ja arvioidaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä Suomessa eri ilmoitusvelvollissektoreilla sekä osaltaan tuetaan ilmoitusvelvollisia ja rahanpesulain mukaisia valvojia riskiperusteisen lähestymistavan vahvistamisessa, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnan ja valvonnan kehittämisessä sekä resurssien kohdentamisessa tehokkaalla tavalla. Kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion toimintasuunnitelmassa esitellään ne toimenpiteet, joilla riskiarvion esiin nostamiin riskeihin reagoidaan riskien pienentämiseksi. Toimintasuunnitelmassa esitetään ennen kaikkea kohdennettuja lainsäädännöllisiä ja operatiivisia toimenpiteitä.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kansalliseksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvioksi 2023 ja toimintasuunnitelmaksi 2024-2025

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.