Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen UM/2024/30

« Tasavallan presidentin esittely 28.2.2024 13.00

Ulkoministeriö

Pohjois-Atlantin sopimuksen osapuolten välillä ydinpuolustustietoja koskevasta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen ja sopimuksen turvallisuusliitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri

Elina Valtonen

Esittelijä

Ulkoasiainneuvos Päivi Kaukoranta, p. +358 295 350 340

Asia

Suurlähettiläs Mikko Hautalalle tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainneuvos Marjut Akolalle myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimus Pohjois-Atlantin sopimuksen osapuolten välillä ydinpuolustustietoja koskevasta yhteistyöstä sekä pöytäkirja sopimuksen turvallisuusliitteen muuttamisesta.

Esitys

Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Mikko Hautalan tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainneuvos Marjut Akolan allekirjoittamaan sopimuksen Pohjois-Atlantin sopimuksen osapuolten välillä ydinpuolustustietoja koskevasta yhteistyöstä sekä pöytäkirjan sopimuksen turvallisuusliitteen muuttamisesta

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.