Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen PLM/2024/18

« Tasavallan presidentin esittely 28.2.2024 13.00

Puolustusministeriö

Kenraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen Puolustusvoimissa

Ministeri

Antti Häkkänen

Esittelijä

Hallitusneuvos Sinikka Vahvaselkä, p. +358 295 140 431

Asia

Prikaatikenraali Sami Heikki Nurmen nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.4.2024-31.3.2029 ja määrääminen Puolustusvoimien strategiapäällikön tehtävään 1.4.2024 lukien

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää prikaatikenraali Sami Heikki Nurmen kenraalin virkaan ajaksi 1.4.2024-31.3.2029 ja määrää hänet Puolustusvoimien strategiapäällikön tehtävään 1.4.2024 lukien

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.