EU:n ennakointiverkosto

Euroopan komission tavoitteena on kehittää ennakointityötä. Komissio pyrkii sisällyttämään ennakoinnin poliittiseen päätöksentekoon ja luomaan edellytyksiä tulevaisuuden muutoksiin varautuneelle ja valmistautuneelle hallinnolle EU:ssa. Tähän tarpeeseen perustettiin toukokuussa 2021 Euroopan laajuinen ennakointiverkosto (EU Wide Foresight Network).

Verkosto kokoaa yhteen osaamista ja ennakointiasiantuntemusta kaikista jäsenmaista ja Euroopan komissiosta. Verkostossa tehdään yhteistyötä Euroopan kannalta keskeisissä tulevaisuuskysymyksissä ja tuetaan ennakointivalmiuksien kehittämistä EU:n ja jäsenvaltioiden hallinnoissa. Tarkoituksena on luoda synergioita kansallisen ja EU-tason ennakointityössä. 

Verkostossa on kaksi tasoa: jäsenmaiden nimetyt tulevaisuusministerit sekä kansallisen tason virkamiesverkosto. Suomea verkostossa edustaa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz

Komissio julkaisee vuosittain strategisia ennakointiraportteja, jotka toimivat osaltaan pohjana EU:n politiikka- ja lainsäädäntötyön suunnittelulle. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on antanut lausuntonsa komission ensimmäisestä strategisesta ennakointiraportista, jossa analysoidaan EU:n selviytymiskykyä. Strategisesta ennakoinnista tulee olennainen osa komission paremman sääntelyn välineistöä, esimerkiksi osa vaikutusten ennakkoarviointeja.

Suomi on ennakoinnin edelläkävijä EU:ssa

Suomi kehittää systemaattista ennakoinnin ja tulevaisuustyön hyödyntämistä kansallisessa strategisessa valmistelussa.

Suomessa ennakointityötä on kehitetty jo 30 vuoden ajan. Tulevaisuusvaliokunta on perustettu vuonna 1993, ja samana vuonna on annettu ensimmäinen tulevaisuusselonteko. Suomen kansallinen ennakointijärjestelmä on malliesimerkki siitä, mihin komissio on parhaillaan pyrkimässä. 

Yhteystiedot

Jaana Tapanainen-Thiess, johtava asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö Puhelin:0295160593   Sähköpostiosoite: