Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Arviointineuvosto: Kuntalain muutoksessa kansalaisnäkökulmaa ei ole otettu huomioon

Valtioneuvoston viestintäosasto
4.10.2019 9.30
Tiedote 491/2019

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut uudistusta, jonka myötä kunnallisvalituksessa otetaan käyttöön valituslupajärjestelmä valitettaessa hallinto-oikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituslupajärjestelmää on pohdittu lähinnä tuomioistuinlaitoksen näkökulmasta. Sen sijaan kansalaisnäkökulmaa ei ole otettu huomioon.

Kunnan asukkaat voivat monissa asioissa tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan toimielinten päätöksistä. Sen jälkeen asiasta voi valittaa hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Uudistuksen myötä korkeimmassa hallinto-oikeudessa otetaan käyttöön valituslupajärjestelmä. Uudistusta koskevassa hallituksen esityksessä valituslupajärjestelmän kehitystä on selostettu hyvin käyttäen tutkimustietoa. Uudistuksen tavoitteita, käyttöönottoa ja vaikutuksia on kuitenkin arvioitu lähinnä tuomioistuinlaitoksen näkökulmasta.

Kunnallisvalituksella on tärkeä periaatteellinen merkitys kuntien asukkaiden kannalta. Uudistuksessa ei ole selostettu riittävästi nykyistä järjestelmää tai sen muutosta kansalaisnäkökulmasta. Kunnallisvalitusinstituutiota ja sen kehittämistä pitäisi käsitellä myös kunnan asukkaiden sekä osallistuvan demokratian ja oikeusturvan näkökulmasta. Valituslupajärjestelmää kunnallisvalituksessa ei voi käsitellä vain teknisenä muutoksena.

Lausuntopyyntö uudistusehdotuksesta lähetettiin noin 400 kunnalle ja muulle viranomaistaholle sekä joillekin työmarkkinaosapuolille. Lausuntoja ei sen sijaan pyydetty yhdeltäkään kansalaisjärjestöltä tai kansalaisia edustavalta taholta. Olisi ollut asianmukaista pyytää lausuntoja myös muilta tahoilta kuin viranomaisilta ja työmarkkinajärjestöiltä.

Uudistuksen vaikutuksia ei ole arvioitu riittävän laajasti ja monipuolisesti.  Ehdotetun muutoksen vaikutuksia pitäisi arvioida kuntalaisten ja kuntien sekä kuntien viranhaltijoiden kannalta samoin kuin yritysten ja laajemminkin koko yhteiskunnan näkökulmasta.

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon hallituksen esityksestä laeiksi kuntalain 142 ja 144 §:n ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan muuttamisesta.  uudistus on valmisteltu valtiovarainministeriössä.  Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista. 

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Kaijus Ervasti, p. 050 478 0316, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.

Sivun alkuun