Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Europeiska kommissionen har färdigställt sin första rapport om rättsstatsprincipen

Statsrådets kommunikationsavdelning 1.10.2020 8.16
Pressmeddelande 615/2020
Kuva: Euroopan komissio

Syftet med den nya rapporten om rättsstatsprincipen är att stärka de metoder som Europeiska unionen har till sitt förfogande när det gäller att stödja rättsstatsprincipen och förebygga rättsstatsproblem i EU. Vidare är syftet att hjälpa medlemsstaterna att svara mot aktuella utmaningar och dra nytta av andra medlemsstaters erfarenheter.

Rättsstatsprincipen utgör grunden för varje modern konstitutionell demokrati. Rättsstatsprincipen är också ett av de centrala värden som EU bygger på. Alla medlemsstater har förbundit sig att iaktta rättsstatsprincipen när de anslöt sig till unionen.

Finland anser att kommissionens arbete för att stärka respekten för rättsstatsprincipen är mycket bra och nyttigt och stöder det fullt ut. Den årliga granskningscykeln för rättsstatsprincipen och rapporten inom ramen för den är en viktig och välkommen reform som möjliggör smidigare och effektivare verksamhet och utbyte av bästa praxis. Det är viktigt att framför allt främja åtgärder för att förebygga rättsstatsproblemen.

Rapporten innehåller en sammanfattning av rättsstatsläget i medlemsstaterna och den betydande utveckling som skett på EU-nivå. Rapporten är en del av kommissionens årliga granskningscykel för rättsstatsprincipen, som omfattar alla medlemsstater.

Europaministrarna har för avsikt att diskutera rättsstatsläget utifrån kommissionens rapport i allmänna rådet i höst.

”Enligt vår mening är kommissionens rapport en viktig del av EU:s verktygslåda för rättsstatsprincipen, och det är fint att vi nu för första gången kan diskutera den i rådet. Det här är vad vi arbetade för under Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd”, säger Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen.

Ytterligare information: Päivi Pietarinen, specialsakkunnig i EU-ärenden, statsrådets kansli, tfn 0295 160 354, [email protected]

Läs mer:

Sivun alkuun