Hyppää sisältöön

Hallintotieteiden tohtori Johanna Moisio pääsihteeriksi valtioneuvoston kansliaan

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.2.2024 14.40
Tiedote
Johanna Moisio
Kuva: Sanna Kaesmae

Valtioneuvosto nimitti torstaina 22. helmikuuta hallintotieteiden tohtori Johanna Moision valtioneuvoston kanslian pääsihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.3.2024–31.12.2027.

Tehtävä on valtioneuvoston kanslian yhteinen ja se on sijoitettu strategiaosastolle yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikköön. Pääsihteeri on tarkoitus määrätä erikseen tutkimus- ja innovaationeuvoston sihteeristöön neuvoston toimikauden ajaksi.

Johanna Moisio työskentelee tällä hetkellä toiminnanjohtajana Tieteentekijöiden liitossa. Lisäksi Moisiolla on ollut useita tehtäviä Akavassa muun muassa Akavan ja JUKOn hallituksissa, Akavan innovaatio- ja kasvutoimikunnan puheenjohtajana vuodesta 2022 lukien sekä yliopistosektorin liittojen neuvottelukunnan puheenjohtajana 2018–2021. Tätä ennen Moisio on työskennellyt korkeakoulu- ja tiedepolitiikan tehtävissä opetus- ja kulttuuriministeriössä. Moisio on väitellyt korkeakoulupolitiikasta Tampereen yliopistosta. 

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on pääministerin puheenjohtama ja valtioneuvoston jäsenistä sekä ulkopuolisista asiantuntijajäsenistä koostuva neuvoa antava valtioneuvoston asettama toimielin. Neuvoston tehtävänä on tukea valtioneuvostoa pitkäjänteisen ja kokonaisvaltaisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämisessä ja yhteensovittamisessa, tehdä aloitteita toimintaympäristön strategiavalinnoiksi, seurata alan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia sekä edistää tutkimus- ja innovaatiopolitiikan alan maakuvaa. Lisäksi neuvoston tehtävänä on sovittaa yhteen ja seurata valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta annetun lain toimeenpanoa ja laissa säädetyn monivuotisen rahoituksen suunnitelman valmistelua ja toimeenpanoa, laatia tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa koskevia aloitteita ja suosituksia sekä ehdotuksia tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kohdentamisesta.

Neuvoston työtä tukemaan asetetaan päätoiminen sihteeristö, johon kuuluu pääsihteeri ja kolme asiantuntijaa. Pääsihteerin tehtävänä on johtaa tutkimus- ja innovaationeuvoston sihteeristön toimintaa. Pääsihteeri vastaa neuvoston työskentelyn suunnittelusta ja järjestämisestä sekä yhteydenpidosta neuvoston puheenjohtajana toimivan pääministerin ja neuvoston jäsenten kanssa.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 300 ja yksikön päällikkö Jouni Varanka, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 177