Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallituksen budjettiriihen tulos valtioneuvoston kanslian määrärahoista

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 17.9.2019 21.30
Tiedote 461/2019

Hallituksen budjettiriihessä 17. syyskuuta sovittiin hallituksen talousarvioesityksestä vuodelle 2020 ja sen osana myös valtioneuvoston kanslian määrärahoista.

Valtioneuvoston kanslian pääluokkaa koskeva talousarvioehdotus vuodelle 2020 on 218,6 milj. euroa, joka on n. 50 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2019 varsinaisessa talousarviossa.

Talousarvioehdotukseen sisältyvät muun muassa valtioneuvoston kanslian sekä oikeuskanslerinviraston toimintamenot, ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkamenot, puoluerahoitus sekä Suomen EU-puheenjohtajakauden menot. Määrärahavähennys johtuu pääosin Suomen EU-puheenjohtajakauden päättymisestä.

Valtioneuvoston kanslian toimintamenoihin ehdotetaan 124,0 milj. euroa, missä on vähennystä 1,7 milj. euroa vuoteen 2019 nähden. Vähennystä aiheutuu valtioneuvoston yhteisten kehittämishankkeiden toteuttamisen päättymisestä sekä toimintamenomomenttiin kohdistetuista säästöpäätöksistä. Vastaavasti määrärahalisäystä ehdotetaan muun muassa ICT- ja toimitilamenoihin, kaluste- ja turvalaitemenoihin, hallituksen vaihdokseen liittyviin menoihin sekä valtioneuvoston tietojenkäsittely-ympäristön kehittämishankkeeseen. Hallitusohjelman mukaisesti ilmastopaneelin pyöreän pöydän työhön osoitetaan 0,2 milj. euron määrärahaa.

Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajien palkkaukseen osoitetaan yhteensä 11,5 milj. euroa, eli n. 5 milj. euroa korotusta vuoteen 2019 nähden. Korotus aiheutuu ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien määrän noususta, palkkioperusteiden tarkistuksista sekä edellisen hallituksen ministereiden palkkioihin kohdistettujen säästöjen poistamisesta.

EU-puheenjohtajuuskauden kokonaismenoihin on varauduttu vuosina 2018—2020 yhteensä 70 milj. eurolla, josta pääosa, 60 milj. euroa on varattu puheenjohtajuusvuodelle 2019. Vuodelle 2020 osoitetaan EU puheenjohtajuuskauden menoihin 3 milj. euroa.

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaan osoitetaan 1,5 milj. euroa v. 2020, missä on lisäystä 0,64 milj. euroa vuoteen 2019 nähden. Toimenpideohjelman tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen sekä sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen.

Puoluetoiminnan tukemiseen osoitetaan 35,6 milj. euroa, missä on lisäystä 6 milj. euroa edellisvuodesta.

Oikeuskanslerinviraston toimintamenoihin osoitetaan 3,5 milj. euroa ja kunniamerkkeihin 0,7 milj. euroa.

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle osoitetaan 1,38 milj. euroa, missä on lisäystä 0,24 milj. euroa vuoteen 2019 nähden aiheutuen jäsenvaltioiden määrän kasvusta.

Tiedotteessa esitetyt luvut saattavat muuttua, ja ne ovat lopullisia valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen 7.10.2019.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300, talousyksikön päällikkö Lauri Taro p. 0295 160 481 sekä pääministerin talouspoliittinen neuvoantaja Joonas Rahkola, p.
p. 0295 160 998, valtioneuvoston kanslia

 
Sivun alkuun