Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Resultatet av regeringens budgetförhandlingar gällande statsrådets kanslis anslag

Statsrådets kommunikationsavdelning
17.9.2019 21.30
Pressmeddelande 461/2019

Under budgetförhandlingarna den 17 september har regeringen kommit överens om en budgetproposition för 2020 och som en del av den om anslagen för statsrådets kansli.

Budgetförslaget för statsrådets kanslis huvudtitel för 2020 uppgår till 218,6 miljoner euro, vilket är cirka 50 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2019.

I budgetförslaget ingår bland annat statsrådets kanslis och justitiekanslersämbetets omkostnader, ministrarnas, statssekreterarnas och specialmedarbetarnas löneutgifter, partifinansieringen samt utgifterna för Finlands EU-ordförandeskap. Anslagsminskningen beror huvudsakligen på att Finlands EU-ordförandeskapsperiod tar slut.

För statsrådets kanslis omkostnader föreslås ett anslag på 124,0 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 1,7 miljoner euro jämfört med 2019. Anslagsminskningen beror på att vissa av statsrådets gemensamma utvecklingsprojekt avslutas och på sparbeslut som påverkar omkostnadsmomentet. I propositionen ingår emellertid ökade anslag för bland annat IKT och lokaler, för inventarier och säkerhetsanordningar, för utgifter i anslutning till regeringsskiftet och för statsrådets projekt för att utveckla it-miljön. För det rundabordsforum för klimatpolitik som fastställs i regeringsprogrammet anvisas 0,2 miljoner euro.

För ministrarnas och deras statssekreterares och specialmedarbetares löneutgifter anvisas sammanlagt 11,5 miljoner euro, vilket innebär en ökning med cirka 5 miljoner euro jämfört med 2019. Anslagsökningen beror på att antalet ministrar, statssekreterare och specialmedarbetare har ökat, arvodesgrunderna har justerats och de sparbeslut som gällde arvoden till den föregående regeringens ministrar har upphävts.

Det finns en beredskap för 70 miljoner euro under 2018–2020 för utgifterna för EU-ordförandeskapet. Största delen av anslaget, 60 miljoner euro, har reserverats för 2019. För 2020 anvisas 3 miljoner euro för utgifterna för EU-ordförandeskapet.

För åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 anvisas 1,5 miljoner euro 2020, vilket innebär en ökning på 0,64 miljoner euro jämfört med 2019. Målet för åtgärdsprogrammet är att göra offentliga byggnader sundare och att effektivisera vården, behandlingen och rehabiliteringen av alla som lider av dåligt inomhusklimat.

Till stöd för partiverksamheten anvisas anslag på 35,6 miljoner euro, vilket är en ökning på 6 miljoner euro jämfört med 2019.

För justitiekanslersämbetets omkostnader anvisas 3,5 miljoner euro och för utmärkelsetecken 0,7 miljoner euro.

För Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot anvisas ett anslag på 1,38 miljoner euro, vilket är en ökning på 0,24 miljoner euro jämfört med 2019. Ökningen beror på att antalet medlemsstater har ökat.

Uppgifterna i pressmeddelandet kan ändras och är slutgiltiga efter statsrådets allmänna sammanträde den 7 oktober 2019.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, Lauri Taro, chef för ekonomienheten, tfn 0295 160 481, och statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare Joonas Rahkola, tfn 0295 160 998, statsrådets kansli 

Tillbaka till toppen