Hyppää sisältöön

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen lisätalousarvioksi

valtioneuvoston viestintäosastovaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2024 13.38
Tiedote 129/2024
Kuvassa lukee lisätalousarvio

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen vuoden 2024 lisätalousarvioksi torstaina 21. maaliskuuta. Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan muun muassa itärajan esteen rakentamisen nopeuttamista, kohdennettuja toimia rakennusalan tilanteen helpottamiseksi ja lisätukea Ukrainalle. Lisäksi tuloarvioita ehdotetaan alennettavaksi 1,3 miljardilla eurolla perustuen valtiovarainministeriön joulukuussa 2023 julkaistuun ennusteeseen.

Vuoden 2024 lisätalousarvioesityksessä määrärahatarve kasvaa vajaat 0,2 miljardia euroa. Varsinaiset tulot vähenevät 1,3 miljardia euroa. Nämä yhdessä lisäävät valtion nettolainanoton tarvetta lähes 1,5 miljardilla eurolla. Valtion nettolainanotoksi arvioidaan noin 12,9 miljardia euroa vuonna 2024.

Tuloarvioissa on huomioitu valtiovarainministeriön joulukuun ennuste

Verotuloarviota ehdotetaan alennettavaksi 1,4 miljardilla eurolla. Uusi verotuloarvio perustuu joulukuussa 2023 julkaistuun valtiovarainministeriön kokonaistaloudelliseen ennusteeseen. Siten kyse on jo tiedossa olleen tilannekuvan päivittämisestä vuoden 2024 talousarvioon. Muutoksia selittävät erityisesti ennakoitua alemmat vuoden 2023 verotulokertymät sekä heikentyneet suhdannenäkymät. 

Valtion saamia osinkotuloja ehdotetaan korotettavaksi 280 miljoonalla eurolla. Lisäosinkotuloja käytetään myöhemmin hallituksen investointiohjelman menojen rahoittamiseen. 

Kreikan valtio maksoi lainojensa vuosien 2024–2025 lyhennykset Suomelle etukäteen vuoden 2023 joulukuussa. Tästä syystä valtion vuonna 2024 saamia lainojen takaisinmaksuja ehdotetaan alennettavan 50 miljoonalla eurolla. 

Itärajan esteen rakentamista nopeutetaan ja Ukrainan tukea lisätään

Itärajan esteen rakentamisen nopeuttamiseksi ehdotetaan 74 miljoonan euron määrärahan aikaistamista vuodelta 2025 vuodelle 2024. Aikaistus ei muuta hankkeen kokonaisrahoitustarvetta. Lisäksi Rajavartiolaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan 12,2 miljoonan euron lisäystä johtuen ylimääräisistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet välineellistetyn laittoman maahantulon hallintatoimista 31.1.2024 mennessä.

Ukrainan tukemiseksi tehtävään kansainväliseen ampumatarvikkeiden yhteishankintaan osallistumista varten ehdotetaan 30 miljoonan euron määrärahaa. Lisäksi määrärahalisäyksiä ehdotetaan Suojelupoliisin toimintamenoihin 2 miljoonaa euroa, viranomaisten yhteisen kenttäjohtamisjärjestelmän jatkokehitystyöhön 3 miljoonaa euroa sekä valtion etuosto-oikeuden käyttöön kiinteistökaupassa Kemiönsaarella 3,5 miljoonaa euroa.

Rakennusalan tilannetta helpotetaan

Asuntorakentamisen heikon suhdannetilanteen vuoksi korkotukilainojen hyväksymisvaltuuden tasoa ehdotetaan korotettavaksi 750 miljoonalla eurolla 2 250 miljoonaan euroon. Kyse on määräaikaisesta toimesta, jolla pyritään helpottamaan alan työllisyys- ja suhdannetilannetta sekä mahdollistamaan vuoden 2023 loppuun mennessä hakemukset jättäneiden asumisoikeustalohankkeiden toteutusta.

Lisäksi valtion viranomaisille työympäristöpalveluita tarjoavan Senaatti-konsernin investointi- ja lainanottovaltuuksia ehdotetaan korotettavaksi runsaalla 10 prosentilla. Tarkoituksena on mahdollistaa tuottavuutta edistävät toimitilainvestoinnit sekä investoinnit turvallisuusviranomaisten tarpeisiin.

Rahoitusta Ilmailumuseon uudisrakennukselle ja Tampereen Teatterin peruskorjaukseen sekä tukea liikunnalle, huippu-urheilulle ja nuorisotyölle

Opetus- ja kulttuuriministeriölle aiempina vuosina palautuneista käyttämättömistä rahapelitoiminnan tuotoista ehdotetaan kohdennettavaksi kertaluontoisesti 10,3 miljoonaa euroa taiteen ja kulttuurin rahoitukseen, 3,2 miljoonaa euroa liikuntatoimeen sekä 3 miljoonaa euroa nuorisotyöhön. Taiteen ja kulttuurin edistämiseen ehdotetuista lisäyksistä 7 miljoonaa euroa kohdentuisi Suomen Ilmailumuseosäätiön uudisrakennuksen toteuttamiseen ja 3 miljoonaa euroa Tampereen Teatterin peruskorjaukseen. Huippu-urheilun ja suurtapahtumatoiminnan kehittämiseen sekä yhdenvertaisuuden edistämiseen liikunnassa ja urheilussa ehdotetaan yhteensä lähes 3,2 miljoonan euron lisäystä. Kolmen miljoonan lisäys nuoristyöhön kohdistuisi etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan toteuttamiseen.

Tuottajille korvauksia lopetettavaksi määrätyistä tuotantoeläimistä

Lintuinfluenssan vuoksi lopetetuista turkiseläimistä maksettaviin lakisääteisiin korvauksiin ehdotetaan 44,4 miljoonaa euroa. Lisäksi salmonellatartunnan vuoksi lopetettavaksi määrättävistä sioista maksettaviin korvauksiin varautumiseksi ehdotetaan 0,8 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Mikko Martikkala, p. 0295 161 171, mikko.martikkala(at)gov.fi, ja valtiovarainministerin talouspoliittinen erityisavustaja Jussi Lindgren, p. 0295 530 514, jussi.lindgren(at)gov.fi