Hyppää sisältöön

Hallitus antoi eduskunnalle lisätalousarvioesityksen koronaviruksen vuoksi

valtioneuvoston viestintäosastovaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 20.3.2020 11.59
Tiedote 159/2020

Hallitus antoi vuoden 2020 ensimmäisen lisätalousarvioesityksen eduskunnalle perjantaina 20. maaliskuuta. Lisätalousarviolla varaudutaan koronaviruksen aiheuttamiin kustannuksiin sekä yritysten rahoitustilanteen helpottamiseen.

Hallitus totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa 16.3.2020 Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi, ja eduskunta hyväksyi valmiuslain käyttöönottoasetukset 18.3.2020. Hallitus on linjannut useista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toimintaa.

Tässä lisätalousarvioesityksessä keskitytään koronaviruksen torjunnan ja varautumisen aiheuttamiin kustannuksiin sekä muihin asiaan välittömästi liittyviin välttämättömiin ja kiireisiin talousarviotarpeisiin, kuten yritysten rahoitustilanteen helpottamiseen.

Hallitus tulee arvioimaan julkisen talouden suunnitelmaa koskevissa neuvotteluissa (kehysriihessä) 7. huhtikuuta ja vuoden 2020 myöhemmissä lisätalousarvioesityksissä tarvetta myös muihin koronaviruksesta välittömästi aiheutuviin määrärahalisäyksiin sekä laajemmin taloutta tukeviin toimenpiteisiin. Hallitus seuraa kuntatalouden tilannetta ja varautuu tarvittaessa tukemaan kuntia koronavirustilanteen aiheuttaman menojen kasvun tai verotulokehityksen äkillisen heikkenemisen tilanteessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenoihin ehdotetaan yhteensä 12,8 miljoonan euron lisämäärärahaa koronaviruksesta aiheutuviin menoihin. Lisäykset kohdistuvat muun muassa kansalaisille osoitettavaan tiedotukseen ja valistukseen, tietojärjestelmien toimivuuden turvaamiseen ja laboratoriokapasiteetin ylläpitoon.  Lisämäärärahasta 6 miljoonaa euroa kohdentuu laaja-alaiseen tutkimuskonsortioon liittyen koronaviruksen aiheuttaman epidemian tutkimukseen, erityisesti pikadiagnostisten menetelmien kehittämiseen ja immuniteetin synnyn tutkimiseen sekä sitä koskevan kansallisen seurantajärjestelmän luomiseen. Tutkimukseen osoitetusta lisämäärärahasta on tarkoitus käyttää 4 miljoonaa euroa koronaviruksen leviämistä hidastavien toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaan.

Suomen osallistumiseen COVID-19-rokotteen tutkimus- ja kehittämistyöhön ehdotetaan 5 miljoonaa euroa.

Tartuntatautien valvontaan ehdotetaan 26 miljoonan euron lisäystä. Lisäys kohdentuu muun muassa sairaanhoitopiirien testauslaitteiden ja muiden lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Yritysten rahoitustilanteen helpottaminen

Business Finlandin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan valtuuteen ehdotetaan 150 miljoonan euron lisäystä, joka käytetään koronaviruksesta aiheutuvien tuotantoketjun häiriöiden korjaamiseen, luovien alojen kehittämiseen sekä matkailun ja sen oheistoimintojen tukemiseen.

Yritysten kehittämishankkeiden tukemiseen ehdotetaan 50 miljoonan euron valtuuden lisäystä käytettäväksi palvelualojen, tarpeen mukaan myös muiden toimialojen, pk-yrityksille koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten hallintaan ja ehkäisemiseen.

ELY-keskusten toimintamenoihin ehdotetaan 0,5 miljoonan euron lisäystä valtakunnallisen toimintamallin toteuttamiseen talous- ja maksuvaikeuksiin joutuneille yrittäjille ja Talousapu-palvelun vahvistamiseen.

Muita muutoksia

Poliisille ehdotetaan 5,6 miljoonan euron lisäystä koronavirusepidemiatilanteesta aiheutuviin lisämenoihin.

Suomi on palauttanut väliaikaisesti EU:n sisärajoille rajavalvonnan ajalle 19.3.−13.4.2020 epidemian vuoksi. EU on palauttanut EU:n ulkorajavalvonnan 30.4.2020 saakka. Rajavartiolaitokselle ehdotetaan muun muassa rajavalvonnan lisäysten johdosta yhteensä 3,0 miljoonan euron lisämäärärahaa.

Poikkeusoloihin liittyviin ennalta määrältään yksilöimättömiin menoihin ehdotetaan 200 miljoonaa euroa.

Ehdotetaan, että valtioneuvosto voi myöntää enintään 600 miljoonan euron valtiontakauksen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle Finnair Oyj:n työeläkkeiden takaisinlainauksen (tyel-takaisinlainaus) vakuudeksi. Finnair Oyj:n liiketoiminta kärsii merkittävästi koronaviruksen aiheuttamista maailmanlaajuisista vaikutuksista. Jatkuva kysynnän väheneminen sekä eri maissa voimaan astuneet viranomaisten rajoitukset ovat johtaneet liiketoiminnan merkittävään leikkaamiseen.

Koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten vähentämiseksi ehdotetaan Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenoihin 0,9 miljoonan euron lisäystä käytettäväksi avustuksina kulttuurialan henkilöille ja toimijoille. Määrärahalisäys perustuu kulttuurin ja taiteen säätiöiden lahjoituksiin.

Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan määrärahoihin noin 398 miljoonan euron lisäystä. Esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta hieman vähemmän eli 397 milj. euroa kun huomioidaan 0,9 milj. euron lisäys sekalaisissa tuloissa.  Valtion nettolainanoton arvioidaan olevan vuonna 2020 noin 2,6 miljardia euroa.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston uusi kokonaistaloudellinen ennuste, jossa huomioidaan myös koronavirustilanteen aiheuttamia seurauksia, julkaistaan 16.4.2020.

Lisätietoja: valtiovarainministerin talouspoliittinen erityisavustaja Markus Lahtinen, p. 02955 30417

Korjaus 20.3.2020 klo 12:33: Korjattu 398 miljoonaa (lihavoituna).