Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Regeringen föreslår att bestämmelserna om ministerns ed och försäkran ändras

Statsrådets kommunikationsavdelning 31.5.2018 14.04 | Publicerad på svenska 31.5.2018 kl. 14.53
Pressmeddelande 284/2018

Det föreslås att en ny bestämmelse om ministerns högtidliga ed och försäkran fogas till lagen om statsrådet. Dessutom föreslås det att det i lagen tas in en bestämmelse om formulären för eden och försäkran. Statsrådet lämnade en regeringsproposition om ändringen till riksdagen torsdagen den 31 maj. Lagen avses träda i kraft den 1 oktober 2018.

En ny statsrådsmedlem ska enligt sitt eget val avlägga en högtidlig ed eller avge en högtidlig försäkran innan han eller hon inleder sitt uppdrag. Avläggandet av en högtidlig ed eller avgivandet av en högtidlig försäkran ersätter den tjänsteed eller tjänsteförsäkran samt domarförsäkran som tidigare avkrävts av en minister. En medlem av statsrådet ska avlägga eden eller avge försäkran alltid när republikens president har utnämnt honom eller henne till medlem av statsrådet.

Före 2018 års ändring av förordningen om ed och försäkran uppmanades den kommande medlemmen att välja mellan domared och tjänsteed eller domarförsäkran och tjänsteförsäkran. Det är inte längre möjligt att avlägga domared. Formulären för ministerns nya högtidliga ed och försäkran bevarar traditioner från gamla formulär. Även om avläggandet av ed eller avgivandet av försäkran inte har några verkningar som medför rättigheter eller skyldigheter, stärker avläggandet av ed eller avgivandet av försäkran statsrådsmedlemmarnas engagemang för sina kommande uppdrag. Samtidigt påminner avläggandet av ed eller avgivandet av försäkran också om att följa Finlands grundlag och andra lagar och om andra betydelsefulla värderingar och principer i samband med ministeruppdraget. Ceremonin har stor betydelse och stort värde för den som avlägger eden eller avger försäkran. Det högtidliga ögonblicket har också betydelse för den historiska kontinuiteten samt symbolisk betydelse.

Regeringens proposition

Ytterligare information: Paula Lehtomäki, statssekreterare, tfn 0295 160 280, statsrådets kansli

regeringen
Palaa sivun alkuun