Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Hallitus esittää ministerin valaa ja vakuutusta koskevaa sääntelyä muutettavaksi

Valtioneuvoston viestintäosasto
31.5.2018 14.04
Tiedote 284/2018

Valtioneuvostosta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös ministerin juhlallisesta valasta ja vakuutuksesta. Lisäksi esitetään lisättäväksi säännös valan ja vakuutuksen kaavoista. Valtioneuvosto antoi muutosta koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 31. toukokuuta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. lokakuuta 2018.

Valtioneuvoston uusi jäsen vannoisi valintansa mukaan juhlallisen valan tai antaisi vakuutuksen ennen tehtäväänsä ryhtymistä. Juhlallisen valan vannominen tai vakuutuksen antaminen korvaisi ministeriltä aiemmin edellytetyn virkavalan tai -vakuutuksen sekä tuomarinvakuutuksen. Valtioneuvoston jäsen vannoisi valan tai antaisi vakuutuksen aina, kun tasavallan presidentti on hänet nimittänyt valtioneuvoston jäseneksi.

Ennen vuoden 2018 alun vala- ja vakuutusasetuksen muutosta valinta pyydettiin tekemään tuomarin- ja virkavalan taikka tuomarin- ja virkavakuutuksen välillä. Tuomarinvalan vannominen ei ole enää mahdollista.

Uudella ministerin juhlallisella valalla ja vakuutuksella säilytetään niiden kaavoissa perinteitä. Vaikka valan vannomisella tai vakuutuksen antamisella ei ole oikeuksia tai velvollisuuksia luovia vaikutuksia, valan vannominen tai vakuutuksen antaminen on vahvistaa valtioneuvoston jäsenen sitoutumista tulevaan tehtävään. Samalla valan vannominen tai vakuutuksen antaminen muistuttaa myös Suomen perustuslain ja muiden lakien noudattamisesta ja muista ministerin tehtävään liittyvistä merkityksellisistä arvoista ja periaatteista. Seremonialla on tärkeä merkitys ja arvo valan vannojalle ja vakuutuksen antajalle. Juhlallisella tilaisuudella on myös historiallista jatkuvuutta ja symbolista merkitystä.

Hallituksen esitys

Lisätietoja: valtiosihteeri Paula Lehtomäki, p. 0295 160 280, valtioneuvoston kanslia

Sivun alkuun