Hyppää sisältöön

Regeringen godkände lagstiftningsplan för vår- och höstsessionen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.2.2024 15.02
Pressmeddelande 56/2024

Den 6 februari 2024 godkände statsminister Petteri Orpos regering en lagstiftningsplan för vårsessionen 2024 och motsvarande preliminära uppgifter för höstsessionen 2024.

Under vårsessionen har regeringen för avsikt att överlämna sammanlagt 116 regeringspropositioner, varav 22 är brådskande. I planen för höstsessionen 2024 har det preliminärt förts in 75 regeringspropositioner. I planen ingår även fem statsrådets redogörelser som ska lämnas till riksdagen under våren, och två redogörelser som ska lämnas under hösten. Höstens uppgifter kommer att preciseras innan höstsessionen inleds.

Lagstiftningsplanen stöder planeringen, ledningen och uppföljningen av lagberedningen, vilket främjar genomförandet av regeringsprogrammet. Planen är också ett viktigt verktyg för samordningen av tidsplanerna med riksdagen. Den beskriver det centrala innehållet i de regeringspropositioner som ska lämnas till riksdagen och ger en uppskattning av tidpunkten för föredragning i statsrådet.

Målet är att planen ska vara så realistisk, korrekt och tillförlitlig som möjligt. Närmare information om enskilda projekt finns i statsrådets tjänst för projektinformation (projektportalen), som förvaltas av ministerierna. Ministerierna svarar för att hålla uppgifterna i projektportalen korrekta och uppdaterade och för att hålla kontakt med riksdagens utskottssekretariat.

Lagstiftningsplanen har publicerats på statsrådets webbplats på adressen valtioneuvosto.fi/sv/lagstiftningsprogram. Efter att planen har godkänts kan endast nödvändiga ändringar göras i den. 

Avsikten är att följande lagstiftningsplan ska utarbetas för riksdagens höstsession 2024 och vårsession 2025. Som stöd för lagberedningsarbetet bereds dessutom ett lagstiftningsprogram som omfattar hela valperioden. Det ger en helhetsbild av regeringens lagstiftningsarbete på längre sikt. Planeringen av lagstiftningen nämns också i regeringsprogrammet.

Ytterligare information: Katri Manninen, statsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 16001