Hyppää sisältöön

Hallitus hyväksyi uudistetun hybridistrategian

sosiaali- ja terveysministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.9.2021 19.23
Tiedote 505/2021

Hallitus on päättänyt neuvottelussaan 6. syyskuuta toimista, joilla Suomea voidaan avata ja koronarajoituksista luopua. Hallituksen tavoitteena on, että valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista luovutaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat rokoteannokset. Uudistetun hybridistrategian toimeenpano alkaa asteittain jo ennen sitä.

Hallituksen on tarkoitus antaa periaatepäätös uudistetun hybridistrategian toimintasuunnitelmasta valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina 9. syyskuuta. Rajoitustoimia voidaan jo ennakoivasti ryhtyä purkamaan ennen tavoiteltavan rokotuskattavuuden saavuttamista. 

Koronakriisin hallinnan uudistetun hybridistrategian tavoitteena on avata yhteiskunta, edistää sen avoinna pitämistä sekä tukea epidemian jälkihoitoa, talouden kasvuedellytyksiä ja jälleenrakennusta. Tavoitteena on myös vakavien sosiaalisten ja taloudellisten seurausten välttäminen, terveydenhuollon kapasiteetin turvaaminen sekä riskiryhmien ja heikoimmassa asemassa olevien suojaaminen.

Elo-syyskuun vaihteessa on arvioitu, että 12 vuotta täyttäneen väestön 80 % rokotekattavuus voidaan saavuttaa lokakuun puoleen väliin mennessä.

Epidemiavaiheista luovutaan, alueille yhdenmukainen toimintamalli

Toimintasuunnitelmalla tuetaan aluehallintovirastojen ja kuntien päätöksenteon oikeasuhtaisuus- ja välttämättömyysarviointia, torjutaan terveydenhuollon ylikuormittumista ja epidemian hallitsematonta leviämistä sekä ohjataan työtä mahdollisimman korkean rokotekattavuuden saavuttamiseksi. 

Alueellisista epidemiavaiheista sekä niihin liitetyistä suosituksista luovutaan. Koronakriisin hallinnassa siirrytään kaikilla alueilla yhdenmukaiseen toimintamalliin, jossa epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimenpitein. Toimet ovat aikaisempaa rajatumpia kohteeltaan, sisällöltään, kestoltaan ja alueeltaan. Rajoitusten tulisi kohdella eri aloja mahdollisimman yhdenvertaisesti riskien suhteen. 

Lähtökohtaisesti yhteiskunnan eri toimintoja ei rajoiteta. Vaikka alueilla esiintyy tartuntaryppäitä, pieniriskisiä tilaisuuksia ja toimintoja ei suositella rajoitettavaksi lainkaan. Kohtuullisen riskin tilaisuuksiin ja toimintoihin suositellaan asetettavaksi kohdennettuja suosituksia. Vain suuren riskin toimintaa suositellaan kohdennetusti ja tarkkaan valikoiden rajoitettavaksi hallintopäätöksin paikallisessa erityistilanteessa. Päätöksenteossa huomioidaan edelleen lapsen edun ensisijaisuuden periaate.  

Valmistelussa oleva koronapassi olisi tavoitteiltaan ja käyttötarkoitukseltaan osin rinnakkainen ja täydentävä riskiperusteisten rajoitusten kanssa siten, että koronapassiin vapaaehtoisesti tukeutumalla rajoitusten kohteilla olisi mahdollisuus poiketa näistä rajoituksista.

Toimintasuunnitelma sisältää valtakunnallisen hätäjarrumekanismin yllättäviin ja nopeasti heikkeneviin tilanteisiin, jolloin alueelliset toimet eivät riitä tartuntojen kasvun hillintään. Tällöin viruksen torjunnassa siirryttäisiin takaisin laaja-alaisempiin valtakunnallisiin toimiin. 

Lisätietoja: osastopäällikkö Taneli Puumalainen, [email protected], strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, [email protected] ja johtaja Pasi Pohjola, [email protected], sosiaali- ja terveysministeriö