Hyppää sisältöön

Regeringen drog upp riktlinjer för ersättning av coronavaccinering inom företagshälsovården

jord- och skogsbruksministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 27.1.2021 19.09 | Publicerad på svenska 27.1.2021 kl. 20.22
Pressmeddelande 53

Under sina förhandlingar idag diskuterade regeringen ersättning genom sjukvårdsförsäkringen av coronavaccinering inom den privata företagshälsovården och trygg inresa för utländsk säsongsarbetskraft med tanke på hälsosäkerheten. Regeringen tog också del av en översikt över de lagar som har en koppling till pandemin och de regeringspropositioner som bereds just nu.

Regeringen drog upp riktlinjer för ersättning av coronavaccinering genom sjukvårdsförsäkringen. Sjukförsäkringslagen ändras så att Folkpensionsanstalten kan ersätta vaccinering som utförs inom företagshälsovården. Ersättningskostnaderna finansieras med statliga medel. Ersättningsbeloppet fastställs senare. Staten ansvarar för anskaffningen av vaccinet, och kommunerna för distributionen, som hör till deras organiseringsansvar. Även resekostnader för vaccinering inom både den privata och den offentliga hälso- och sjukvården kommer att kunna ersättas. Regeringen överlämnar en proposition om ersättning för coronavaccinering till riksdagen i februari.

Regeringen diskuterade också hälsosäkerheten när utländsk säsongsarbetskraft inom jord- och skogsbruket anländer till Finland inför den kommande vegetationsperioden. Regeringen försöker trygga tillgången till säsongarbetare som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen. Det utarbetas anvisningar för arbetsgivare om hälsosäkerhet vid inresa och karantän. Regeringen fastställer villkoren för inresa när anvisningarna är klara.

Regeringen fick en lägesöversikt över de lagar som gäller coronapandemin och förde en preliminär debatt inför den fortsatta beredningen av lagarna.


Ytterligare information: 

Ersättning för vaccinering: 
Saila Ruuth, statssekreterare, tfn 0295 163 391, och Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085, social- och hälsovårdsministeriet

Säsongsarbetare: Kirsi Heinonen, lantbruksråd, tfn 02951 62059, och minister Leppäs specialmedarbetare Satu Haapaniemi, tfn 050 400 5193, [email protected], jord- och skogsbruksministeriet