Hyppää sisältöön

Regeringen beslutade om omedelbar övergång till nivå två i bekämpningen av coronaepidemin, har beredskap att utlysa undantagsförhållanden

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.2.2021 10.26 | Publicerad på svenska 25.2.2021 kl. 12.25
Pressmeddelande 113/2021

Regeringen beslutade vid sina förhandlingar den 24 februari om striktare åtgärder för att bekämpa coronapandemin och om övergång till nivå två enligt handlingsplanen för genomförande av hybridstrategin.

Sju sjukvårdsdistrikt styrs till att omedelbart ta i bruk de striktaste begränsningarna på nivå två, det vill säga begränsningar som gäller i epidemins samhällsspridningsfas. Dessutom rekommenderas det att nio områden som befinner sig i accelerationsfasen tar i bruk samma åtgärder. Statsrådet fattar ett principbeslut i frågan vid sitt allmänna sammanträde i dag.

Regeringen har beredskap att utlysa undantagsförhållanden i hela landet. Med tillämpning av 23 § i grundlagen och de i lag angivna undantagsförhållandena föreslås det att förplägnadsrörelserna stängs för tre veckor, från den 8 till den 28 mars. Förslaget gäller inte områden som befinner sig på epidemins basnivå.

Syftet med alla dessa åtgärder är att förhindra att coronaepidemin accelererar snabbt och att nya mer smittsamma virusvarianter sprider sig.

De striktaste begränsningarna gäller i sju sjukvårdsdistrikt

Alla områden som befinner sig i samhällsspridningsfasen och olika myndigheter styrs till att ta i bruk alla åtgärder för samhällsspridningsfasen fullt ut, inklusive de nya befogenheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar:

 • omfattande rekommendation om distansarbete och om användning av munskydd
 • skydd av riskgrupper
 • distansundervisning vid högskolorna
 • begränsning av användningen av och stängning av offentliga utrymmen (rekommendationer och beslut)
 • avbrytande av hobbyverksamhet i grupp för vuxna (rekommendationer och beslut)
 • eventuella begränsningar av antalet passagerare i persontrafiken

Följande sju områden styrs till att införa striktare ytterligare åtgärder enligt nivå två i regeringens handlingsplan utöver de ovan nämnda åtgärder som redan införts:

 • Helsingfors och Nyland 
 • Egentliga Finland
 • Satakunta
 • Egentliga Tavastland
 • Vasa
 • Åland 
 • Lappland

De ytterligare åtgärderna är följande:

 • begränsning av sammankomster med fler än sex personer
 • undvikande av privata tillställningar med fler än sex personer
 • effektivare åtgärder i kommunerna och samkommunerna vid uppföljningen av karantän och isolering

Det rekommenderas att samma åtgärder och ytterligare åtgärder också införs i följande nio områden som befinner sig i accelerationsfasen:

 • Östra Savolax
 • Södra Karelen
 • Birkaland
 • Mellersta Finland
 • Päijänne-Tavastland
 • Länsi-Pohja
 • Norra Österbotten
 • Södra Österbotten
 • Kymmenedalen

Undantagsförhållanden och stängning av restaurangerna den 8–28 mars

Regeringen har beredskap att utlysa undantagsförhållanden i hela landet. Statsministern och republikens president har diskuterat konstaterandet av att undantagsförhållanden råder. Riksdagsgrupperna sammanträder senare på torsdagen för att diskutera situationen. Statsrådet har beredskap att fatta beslut om övergången till undantagsförhållanden nästa vecka.

Det föreslås att förplägnadsrörelserna under undantagsförhållandena stängs från den 8 till den 28 mars. Detta gäller inte områden som befinner sig på epidemins basnivå. Det är dock tillåtet att sälja mat så att den hämtas av kunderna.

Som ett led i de ytterligare åtgärderna på nivå två styrs dessutom grundskolans övre årskurser till att från och med den 8 mars temporärt övergå till distansundervisning i områden som befinner sig i accelerationsfasen eller samhällsspridningsfasen. Hobbyverksamhet i grupp för över 12-åringar kan avbrytas.

Ytterligare information: Henrik Haapajärvi, statsministerns statssekreterare, [email protected] samt Kirsi Varhila, kanslichef, och Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]