Hyppää sisältöön

Hallitus päätti sisä- ja ulkorajaliikennettä koskevien rajoitusten jatkosta

sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriöulkoministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 23.7.2020 13.50
Tiedote 501/2020

Valtioneuvosto päätti istunnossaan tänään 23. heinäkuuta palauttaa sisärajavalvonnan uudelleen käyttöön Suomen ja Itävallan, Slovenian ja Sveitsin väliseen liikenteeseen. Näissä maissa tautitapausten määrät ovat edellisen arvioinnin jälkeen kääntyneet kasvuun. Rajoitukset astuvat voimaan maanantaina 27. heinäkuuta.

Sisärajavalvontaa jatketaan Suomen ja Espanjan, Luxemburgin, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin ja Tšekin välisessä liikenteessä, aiemmin sisärajavalvonnasta vapautettua huvialusliikennettä lukuun ottamatta. 

Maahantulon rajoituksista voidaan luopua Suomen ja sellaisten maiden välisessä liikenteessä, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on ollut korkeintaan 8 uutta tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana. Toissijaisesti voidaan harkita sisärajavalvonnan poistamista ja maahantulon rajoitusten purkamista niiden maiden osalta, joissa on enintään 10 uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana. Hallitus on aiemmin todennut, että purettuja rajoituksia voidaan tarvittaessa palauttaa, jos epidemiatilanne pahenee merkittävästi jossakin maassa. 

Siltä osin kuin sisärajavalvonta jatkuu, sisärajoilla on mahdollista paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Sisärajavalvontaa ei ole Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian, Liettuan, Alankomaiden, Belgian, Italian, Kreikan, Liechtensteinin, Maltan, Saksan, Slovakian ja Unkarin välisessä liikenteessä.


Osa ulkorajaliikenteen rajoituksista puretaan

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 30.6. suosituksen (ns. vihreä lista) rajaliikenteen rajoitusten purkamisesta EU:n ulkopuolisten maiden (kolmansien maiden) osalta. Neuvosto suosittaa, että jäsenvaltioiden olisi purettava ulkorajoilla rajoitukset koordinoidusti ja vaiheittain. Suomen ja vihreällä listalla olevien maiden välinen liikenne avataan tietyin rajoituksin, jos listalla olevan maan tartuntojen määrä on enintään 8 tapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.

Kriteerin täyttäviä maita ovat Etelä-Korea, Georgia, Japani, Kiina, Ruanda, Thaimaa, Tunisia, Uruguay ja Uusi-Seelanti. Suomen ja näiden maiden välisessä liikenteessä sallittiin 13.7. alkaen näissä maissa asuvien työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne, ja 27.7. alkaen Suomen ja näiden maiden välinen liikenne sallitaan rajoituksitta. Kiinan osalta kuitenkin edellytetään neuvoston suosituksen mukaisesti, että EU:n neuvosto vahvistaa vastavuoroisuuden riittävän toteutumisen. 

Myös Algerian ja Australian asukkaiden osalta ulkorajaliikenteen rajoituksia lievennettiin 13.7., mutta viimeisimmän epidemiologisen arvion perusteella maat eivät enää täytä hallituksen asettamaa kriteeriä. Algerian ja Australian osalta ulkorajaliikenteen rajoituksia tiukennetaan siksi uudelleen.

Ulkorajaliikenteen rajoitukset on aiemmin poistettu Suomen ja Andorran, Kyproksen, Irlannin, San Marinon ja Vatikaanin välisestä liikenteestä. Suomen ja näiden Schengen-alueen ulkopuolisten maiden välinen liikenne on rajoituksitta sallittua.

Satamat avataan henkilöliikenteelle

Kaikissa rajanylityspaikkoina toimivissa satamissa sallitaan henkilöliikenne maahantulorajoitukset huomioiden. Muutoksella helpotetaan elinkeinonharjoittajien toimintaa, ja se on linjassa aiemmin lentokentistä tehdyn päätöksen kanssa. 

Lentoliikenteen kauttakulun osalta täsmennetään, että sallittua on vain säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku. Esimerkiksi yksityislento kauttakulkutarkoituksessa ei ole sallittua siltä osin kuin sisä- tai ulkorajaliikenteen rajoitukset ovat voimassa.

Tilannetta tarkastellaan noin kahden viikon välein

Nyt tehdyt päätökset ovat voimassa 25.8. asti. Hallitus arvioi maahantulorajoitusten tarvetta ja laajuutta uudelleen noin kahden viikon kuluttua epidemiologisen tilanteen perusteella.

Perustuslain 9 §:n mukaan Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Hallitus kuitenkin suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista. Suomesta poistuvan on otettava huomioon myös kohdemaan mahdolliset rajoitukset Suomesta saapuville henkilöille.

Lisätietoja: 
Kansalaiskyselyt rajaliikenteestä
 
Medialle:

Valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen, p. 0295 488 504, sisäministeriö
Kansliapäällikkö Kirsi Varhila, p. 0295 163 338, sosiaali- ja terveysministeriö