Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallitus päätti vuoden 2020 kolmannesta lisätalousarvioesityksestä

valtioneuvoston viestintäosastovaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.5.2020 11.51
Tiedote 327/2020

Tässä lisätalousarvioesityksessä keskitytään erityisesti yritysten rahoitustilanteen helpottamiseen sekä koronaviruksen hallinnan ja torjunnan aiheuttamiin kustannuksiin. Hallitus arvioi vuoden 2020 myöhemmissä lisätalousarvioesityksissä tarvetta myös muihin koronaviruksesta aiheutuviin määrärahalisäyksiin sekä laajemmin taloutta tukeviin toimenpiteisiin. Elvytystoimenpiteitä tullaan ehdottamaan seuraavassa lisätalousarvioesityksessä, joka annetaan kesäkuun alussa.

Yritysten rahoitustilanteen tukemista jatketaan

Valtion omistajaohjauksen osakehankintoihin ehdotetaan lisäystä 700 miljoonaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös järjestelyihin, joilla vahvistetaan valtionenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden pääomaa. Lisäys aiheutuu rahoituksesta osakemerkintöihin, joilla valtio merkitsee Finnair Oyj:n järjestämässä osakeannissa osakkeita. Tarvittaessa valtio voi myös osallistua muihin pääomitusjärjestelyihin. Suunniteltu osakeanti ja muut mahdolliset pääomitusratkaisut ovat tarpeellisia yhtiön oman pääoman ja rahoitusaseman vahvistamiseksi.

Koronakriisin myötä Työllisyysrahaston vastuulla olevat työttömyysturvamenot lisääntyvät merkittävästi. Rahasto tarvitsee velkarahoitusta alijäämän kattamiseksi ja maksuvalmiuden varmistamiseksi. Rahoituksen saatavuuden varmistamiseksi ehdotetaan, että myönnetään valtiontakaus, jonka enimmäismääräksi ehdotetaan 800 miljoonaa euroa pääoman osalta. Tämän lisäksi takaus kattaisi lainojen pääomalle laskettavat korot ja mahdolliset muut ehdot. Valtiontakauksen perusteella syntyvä enimmäisvastuu olisi enintään 880 miljoonaa euroa.

Ehdotetaan, että valtioneuvosto voi myöntää enintään 432 miljoonan euron suuruisen valtiontakauksen lainoille, jotka myönnetään eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) puitteissa. Lisäksi valtioneuvostolle ehdotetaan valtuutta myöntää enintään 372 miljoonan euron suuruinen valtiontakuu Euroopan investointipankille yleiseurooppalaisesta EU Covid-19-takuurahastosta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. EU Covid-19-takuurahasto perustetaan Euroopan investointipankin yhteyteen.

Ravitsemisyrittäjien tukemiseen ehdotetaan 123 miljoonan euron määrärahaa käytettäväksi ravintoloiden toiminnan rajoitusten hyvittämiseen ja uudelleen työllistämisen tukemiseen.

Koronaviruksen hallintaan liittyviä menolisäyksiä

Suomen Akatemian valtuutta ehdotetaan lisättävän 10 miljoonaa euroa vuodelle 2020. Valtuutta ehdotetaan lisättävän kansallisen COVID-19 rokote- ja lääkekehitystutkimuksen tukemisen ja uusien koronavirusrokotteiden ja -lääkkeiden tehon, turvallisuuden ja vaikuttavuuden tutkimuksen vuoksi.

Hallituksen hybridistrategian mukaisen testaa, jäljitä, eristä ja hoida -periaatteen vahvistamiseksi COVID-19-tartuntojen jäljityssovelluksen valmistelusta, hankinnasta, käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin ja valtionavustuksiin ehdotetaan 6 miljoonaa euroa.

Vaikutukset valtiontalouden tasapainoon ja velkaantumiseen

Määrärahojen lisäys vuoden 2020 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä on 832 miljoonaa euroa. Valtion nettolainanoton tarve kasvaa saman verran. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2020 arvioidaan noin 13,5 miljardia euroa.


Lisätietoja: valtiovarainministerin talouspoliittinen erityisavustaja Markus Lahtinen, p. 0295 530 417

 
Sivun alkuun