Hyppää sisältöön

Hallitus päätti vuoden 2020 viidennestä lisätalousarvioesityksestä

valtioneuvoston viestintäosastovaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 3.9.2020 13.36
Tiedote 550/2020
kuvituskuva

Hallitus päätti torstaina 3. syyskuuta vuoden 2020 viidennestä lisätalousarvioesityksestä. Hallitus ehdottaa esityksessään 60 miljoonaa euroa väliaikaisen epidemiakorvauksen rahoittamiseen. Esitys keskittyy vain välttämättömiin määrärahatarpeisiin, joiden käsittely on pakollista jo ennen vuoden 2020 kuudetta lisätalousarvioesitystä, joka on suunniteltu annettavan eduskunnalle 29.10.2020.

Väliaikainen epidemiakorvaus

Väliaikaisen epidemiakorvauksen rahoittamiseen ehdotetaan 60 miljoonan euron määrärahaa. Korvauksella tuettaisiin yhteiskunnassa taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä ja perheitä tilanteessa, jossa covid-19-epidemiasta johtuvat rajoitustoimet ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia. Tuen piiriin kuuluisivat henkilöt, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea rajoitustoimien aikana, jos he edelleen ovat perustoimeentulotuen saajina tuen maksuaikana syksyllä 2020.

Muita muutoksia määrärahoissa

Matkanjärjestäjien konkurssitapauksiin liittyviin korvauksiin ehdotetaan uutta 2 miljoonan euron arviomäärärahaa. Siitä maksettaisiin kuluttajille korvausta koronavirustilanteesta johtuvista matkapakettien peruuntumisista, jos niitä ei voida korvata matkanjärjestäjien asettamista vakuuksista. 

Maa- ja puutarhatalouden sekä maaseudun yritysten kustannuksia korvaavien avustuksien täydentämiseen ehdotetaan 30 miljoonaa euroa. Toisaalta yritysten kustannustuen menoarviota alennetaan 30 miljoonalla eurolla.

Tuloarvioissa nousua, kun maksuhuojennusta käytetty ennakoitua vähemmän

Kevään aikana helpotettiin veroihin liittyviä maksujärjestelyjä osana toimenpiteitä, joilla pyrittiin lieventämään koronavirustilanteen vaikutuksia yrityksiin ja taloudelliseen aktiviteettiin. Veronmaksuun liittyvää viivästyskorkoa alennettiin ja mahdollistettiin alkuvuonna maksettujen arvonlisäverojen palauttaminen sekä niiden sisällyttäminen verojen maksujärjestelyyn. Toteutuneesta kehityksestä saatujen tietojen perusteella maksuhuojennusta on käytetty aiemmin ennakoitua vähemmän. Tämä kasvattaa verotuloja kuluvan vuoden osalta, kun maksujärjestelyyn liittyen verotuloja siirtyy ensi vuodelle aiemmin oletettua vähemmän.

Maksuhuojennuksen käyttöä koskevan arvion muuttumisen myötä arvonlisäveron, yhteisöveron ja vakuutusmaksuveron tuottoarviota ehdotetaan korotettavaksi. Merkittävin 992 miljoonan euron lisäys kohdistuu arvonlisäveron tuottoon. Siihen sisältyy myös covid-19-epidemian torjumiseen tarvittavien tavaroiden kotimaisiin myynteihin ja EU-alueen yhteisöhankintoihin tietyin edellytyksin sovellettavan määräaikaisen 0 prosentin verokannan käytön laajentaminen koskemaan myös elo—lokakuuta 2020.

Maksujärjestelyistä johtuen valtion korvausta kunnille veroperustemuutoksista johtuvista verotulojen menetyksestä lisättiin vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa. Uusimpien arvioiden mukaan verotuksen maksujärjestelyjen muutokset vähentävät kuntien verotuloja keväällä arvioitua vähemmän mistä johtuen korvausta kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä ehdotetaan vähennettäväksi 429 miljoonalla eurolla.

Viides lisätalousarvioesitys vähentää nettolainanottotarvetta 17,6 miljardiin euroon

Lisätalousarvioesityksessä ehdotettujen varsinaisten tulojen 1 021 miljoonan euron lisäys ja määrärahojen 234 miljoonan euron vähennys huomioon ottaen vuoden 2020 viides lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 1,3 miljardilla eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2020 arvioidaan noin 17,6 miljardia euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2020 lopussa arvioidaan olevan noin 124 miljardia euroa, mikä on noin 54 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Valtiovarainministeriö julkaisee 5.10.2020 uuden kokonaistaloudellisen ennusteensa.


Lisätietoja: pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Joonas Rahkola, p. 0295 160 998 ja valtiovarainministerin talouspoliittinen erityisavustaja Markus Lahtinen, p. 0295 530 417