Hyppää sisältöön

Kansalaispulssi: Kokemus yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta on edelleen heikentynyt

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 23.2.2024 11.28
Tiedote

Kokemus yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta on laskenut helmikuun 2024 Kansalaispulssi-kyselyssä mittaushistorian alimmalle tasolle. Kansalaispulssi-kyselyitä on toteutettu kuukausittain huhtikuusta 2020 alkaen.

Kokemus yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta on heikentynyt selvästi syksystä 2023 alkaen aiempaan nähden. Tulokset ovat laskeneet kaikissa taustaryhmissä alkuvuoteen 2023 nähden, mutta etenkin pienituloiset, naiset ja yli 60-vuotiaat kokevat yhteiskunnan aiempaa harvemmin oikeudenmukaisena.

”Selvä enemmistö kokee yhteiskunnan yhä oikeudenmukaisena, mutta vastaajaryhmien välillä on huomattavia eroja. Kun hyvätuloisista neljä viidestä kokee yhteiskunnan melko tai erittäin oikeudenmukaisena, pienituloisilla vastaava osuus on enää vain puolet. Miehet taas pitävät yhteiskuntaa oikeudenmukaisena selvästi useammin kuin naiset”, kertoo johtava asiantuntija Juho Jyrkiäinen valtioneuvoston kansliasta.

Koettu stressi mittaushistorian korkeimmalla tasolla

Kansalaispulssi-kyselyssä on säännöllisesti kysytty vastaajien kokemasta stressistä. Helmikuun 2024 kyselyssä koettu stressi on ylimmillään huhtikuusta 2020 alkavassa mittaushistoriassa. Melko tai erittäin paljon stressiä kertoo kokevansa 32 prosenttia kyselyyn vastanneista. Kaikista eniten stressiä kokevat nuoret naiset. 15-29-vuotiaista tytöistä ja naisista yli puolet kertoo nyt kokevansa vähintään melko paljon stressiä.

Muita nostoja helmikuun 2024 Kansalaispulssi-kyselystä

  • Luottamus hallitukseen, ja poliittisiin puolueisiin ylipäänsä, on hieman heikentynyt joulu- ja tammikuuhun verrattuna. Eniten vastaajat luottavat Puolustusvoimiin ja poliisiin.
  • Hallitukselle keskeisimpinä teemoina pidetään yhä terveydenhuoltoa (58 %), koulutusta (36 %) ja kestävää julkista taloutta (35 %), mutta yhä useampi pitää myös työllisyyden parantamista (28 %) tärkeänä.
  • Suomen reagointi Venäjän vaikuttamistoimintaan ja toimet itärajalla saavat kansalaisilta yhä vahvan tuen.

 

Kansalaispulssi-kyselyn avulla selvitetään kansalaisten mielipiteitä ajankohtaisista aiheista, viranomaisten toiminnasta sekä vastaajien omasta mielialasta ja tulevaisuuden odotuksista. Kansalaispulssi-kyselyn 53. kierros on tehty 14.-19.2.2024. Kyselyaineisto kerättiin 15–74 –vuotiaiden mannersuomalaisten keskuudesta verkkokyselynä. Aineiston keräsi Tilastokeskus.

Ensimmäinen Kansalaispulssi-kysely tehtiin huhtikuussa 2020, ja se toistetaan noin kuukauden välein. Vastaajat vaihtuvat joka kierroksella. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Juho Jyrkiäinen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 181