Hyppää sisältöön

Kansalaispulssi: Luottamus tulevaisuuteen heikentynyt

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 20.10.2023 14.06
Tiedote

Luottamus tulevaisuuteen on syksyn aikana hiljalleen heikentynyt ja on tuoreessa kyselyssä alimmillaan keväästä 2020 tehtyjen Kansalaispulssi-kyselyiden aikana. Ainakin melko luottavaisesti tulevaisuuteen suhtautuu nyt 72 prosenttia vastaajista. Kesäkuussa vastaava osuus oli 80 prosenttia.

Vastaajien näkemykset hallitukselle tärkeimmistä yhteiskunnallisista teemoista ovat pysyneet lähes samoina. Toimivan terveydenhuollon nostaa tärkeimpien teemojen joukkoon 62 prosenttia. Laadukas koulutus on tärkeimpien joukossa 36 prosentilla ja kestävä julkinen talous 35 prosentilla. Seuraavilla sijoilla ovat köyhyyden vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen.

Kaikki ikäryhmät pitävät toimivaa terveydenhuoltoa erityisen tärkeänä teemana, ja 60–74-vuotiaista jopa 73 prosenttia nosti sen tärkeimpien joukkoon. Laadukas koulutus korostuu etenkin 30–44-vuotiaiden vastauksissa. Kestävän julkisen talouden nosti tärkeimpien joukkoon muita useammin 45–59- ja 60–74-vuotiaat. Julkisen talouden kestävyyden haasteisiin miehet keskittyisivät selvästi naisia enemmän ja hyvätuloiset selvästi pienituloisia enemmän.

”Kansalaisten näkemykset tärkeimmistä teemoista ovat yllättävänkin yhtenevät, sillä lähes kaikki vastaajaryhmät toivovat hallituksen keskittyvän etenkin terveydenhuollon, koulutuksen ja julkisen talouden haasteiden ratkaisuun. Kuitenkin 15–29-vuotiailla kolmen tärkeimmän teeman joukkoon nousee ilmastotoimien edistäminen ja pienituloisilla köyhyyden vähentäminen”, sanoo johtava asiantuntija Juho Jyrkiäinen valtioneuvoston kansliasta.

Kokemus yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta ja luottamus instituutioihin pysyneet heikentyneinä

Kokemus yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta heikkeni syyskuun kyselykierroksella ja on pysynyt vastaavalla tasolla. Ainakin melko oikeudenmukaisena yhteiskuntaa pitää 64 prosenttia vastaajista.

Myös luottamus yhteiskunnan instituutioihin on pysynyt heikommalla tasolla kuin alkuvuonna, mutta on yhä pääosin suhteellisen vahvaa. Kuluvan vuoden aikana selvimmin on laskenut luottamus Suomen hallitukseen, eduskuntaan, kuntahallintoon ja poliittisiin puolueisiin. Pienituloiset luottavat yhteiskunnan instituutioihin selvästi muita ryhmiä vähemmän. Ero pieni- ja hyvätuloisten välillä on selkeä esimerkiksi luottamuksessa Suomen hallitukseen, Natoon, Euroopan unioniin ja terveydenhuoltoon.

Kansalaispulssi-kyselyn 49. kierros on tehty 11.-16.10.2023. Kansalaispulssi-kyselyn avulla selvitetään kansalaisten mielipiteitä ajankohtaisista aiheista, viranomaisten toiminnasta sekä vastaajien omasta mielialasta ja tulevaisuuden odotuksista. Kyselyaineiston keräämisestä vastaa Tilastokeskus.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Juho Jyrkiäinen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 181