Hoppa till innehåll

Medborgarpulsen: Tilltron till framtiden har försvagats

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 20.10.2023 14.06 | Publicerad på svenska 20.10.2023 kl. 15.33
Pressmeddelande

Tilltron till framtiden har småningom försvagats under hösten och är nu i oktober mindre än någonsin under den tid som Medborgarpulsen-enkäter har genomförts, det vill säga sedan våren 2020. Nu förhåller sig 72 procent av respondenterna åtminstone ganska tillitsfulla till framtiden, medan andelen i juni var 80 procent.

Respondenternas åsikter om vilka samhälleliga frågor som regeringen särskilt ska fokusera på är nästan oförändrade. 62 procent av respondenterna lyfter fram en fungerande hälso- och sjukvård som en av de viktigaste frågorna. 36 procent ser högklassig utbildning som en av de viktigaste frågorna, och 35 procent lyfter fram hållbara offentliga finanser. På följande platser kommer minskad fattigdom och förebyggande av utslagning.

Alla åldersgrupper ser en fungerande hälso- och sjukvård som en särskilt viktig fråga. Bland 60–74-åringarna betonar hela 73 procent just hälso- och sjukvården. Högklassig utbildning framhävs särskilt i svaren från 30–44-åringar. Hållbara offentliga finanser lyfts fram oftare bland 45–59-åringar och 60–74-åringar än bland andra åldersgrupper. Män skulle fokusera på utmaningarna med hållbara offentliga finanser klart hellre än kvinnor, och höginkomsttagare skulle göra det klart hellre än låginkomsttagare.

”Medborgarna har en överraskande enhetlig syn på vilka frågor som är de viktigaste. Nästan alla svarsgrupper önskar att regeringen ska fokusera på att lösa utmaningarna inom hälso- och sjukvården, utbildningen och den offentliga ekonomin. Främjandet av klimatåtgärder framhävs dock i svaren från 15–29-åringar, och minskad fattigdom i svaren från låginkomsttagare”, säger Juho Jyrkiäinen, som är ledande sakkunnig vid statsrådets kansli.

Upplevelsen av rättvisa i samhället och förtroendet för institutioner fortsatt svaga

Upplevelsen av rättvisa i samhället försvagades i Medborgarpulsen i september och ligger fortfarande på ungefär samma nivå. 64 procent av respondenterna anser att samhället är åtminstone ganska rättvist.

Även förtroendet för samhällsinstitutioner är svagare än i början av året, men fortfarande i huvudsak relativt starkt. Förtroendet för Finlands regering, riksdagen, kommunalförvaltningen och de politiska partierna har minskat mest under det senaste året. Låginkomsttagare litar klart mindre på samhällsinstitutionerna än vad andra grupper gör. Skillnaden mellan låginkomsttagare och höginkomsttagare är tydlig till exempel när det gäller förtroendet för Finlands regering, Nato, Europeiska unionen och hälso- och sjukvården.

Den 49:e omgången av Medborgarpulsen-enkäten genomfördes mellan den 11 och den 16 oktober 2023. Medborgarpulsen-enkäter genomförs för att utreda allmänhetens åsikter om aktuella teman och myndigheternas verksamhet. Därtill utreds svarspersonernas sinnesstämningar och förväntningar inför framtiden. Statistikcentralen ansvarar för insamlingen av enkätmaterialet.

Ytterligare information: Juho Jyrkiäinen, ledande sakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 181