Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Flaggorna vajar för barnen den 20 november

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 16.11.2020 8.24
Pressmeddelande 716/2020

Fredagen den 20 november firar vi barnkonventionens dag. Dagen är i år för första gången en vedertagen flaggdag. Vi uppmanar alla att delta i flaggningen och firandet dagen till ära.

I skolan Puistokoulu i Jyväskylä hissas Finlandsflaggan i topp klockan 8 på morgonen på barnkonventionens dag. I flagghissningen deltar representanter för skolelever, barnombudsmannen samt representanter för den nationella barnstrategin och Jyväskylä stad. Tillställningen ordnas med iakttagande av gällande hälsosäkerhetsanvisningar.

Ett av programinslagen i morgonens sändning är republikens president Sauli Niinistös, riksdagens talman Anu Vehviläinens och statsminister Sanna Marins videohälsningar till barn och unga festdagen till ära. Under videosändningen får tittarna också se rapparen Elastinens medryckande och energiska framträdande, som har förberetts och spelats in särskilt för denna tillställning.

Tillställningen direktsänds på statsrådets Youtube-kanal med början klockan 8, och en videoupptagning av den kan ses efter klockan 9.

Undervisnings- och kulturministeriet offentliggör vinnarna av Barndagspriset som ett led i dagens festligheter. Priset delas ut som erkänsla för förtjänstfulla insatser för barnkultur. En videoupptagning av tillställningen i skolan Snellmanin koulu i Helsingfors kan ses från och med klockan 8.30 den 20 november.

Dagens programinslag är avsedda särskilt för skolor som vill uppmärksamma barnkonventionens dag.

Barnkonventionens dag

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs i New York den 20 november 1989. Dagen har börjat firas som barnkonventionens dag då barnets rättigheter uppmärksammas på olika sätt runt om i världen. I Finland har barnkonventionens dag stått i almanackan sedan 2002.

FN:s konvention om barnets rättigheter är den människorättskonvention som ratificerats av flest länder, och i Finland ska genomförandet av konventionen nu främjas genom en nationell barnstrategi. Strategin, som utgår från de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, kommer att färdigställas ännu i år. Den syftar till ett genuint barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter.

Flaggning på barnkonventionens dag är ett värdigt sätt att respektera barnets rättigheter, betona att det finns anledning till fest och påminna om att Finland är ett av världens bästa länder för barn att leva i. Samtidigt ger flaggningen ett löfte om att vi alla tillsammans arbetar för en ännu bättre barndom.

Ytterligare information:
Elina Pekkarinen, barnombudsman, tfn 0295 666 858, elina.pekkarinen(a)oikeus.fi, barnombudsmannens byrå, Jyväskylä

Johanna Laisaari, generalsekreterare för den nationella barnstrategin, tfn 0295 161 177, johanna.laisaari(a)vnk.fi, statsrådets kansli

Iina Berden, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 069, iina.berden(a)minedu.fi, undervisnings- och kulturministeriet, Barndagspriset

Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, ledande sakkunnig, tfn 0295 160 220, tiina-kaisa.laakso-liukkonen(a)vnk.fi, statsrådets kansli

Sanna Marin
 
Sivun alkuun