Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Nesteen, Postin, Vapon ja Nordic Morningin osakkeita Vakeen

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 5.12.2018 14.08
Tiedote 580/2018

Valtioneuvoston tänään tekemällä päätöksellä Neste Oyj:n osakkeista noin 8,3 prosenttia, Posti Group Oyj:n osakkeista 49,9 prosenttia ja Vapo Oy:n osakkeista 16,7 prosenttia sekä Nordic Morning Oyj:n kaikki osakkeet siirretään Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n omistukseen välittömästi.

Nyt tehtävien välittömien siirtojen lisäksi muita omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä nimettyjä omistuksia tullaan siirtämään Vakeen mahdollisimman pian. Valtion suoraan omistukseen Nesteen osakkeista jää noin 36,4, Postin 50,1 ja Vapon 33,4 prosenttia.

Vaken tehtävänä on edistää korkean teknologian edelläkävijäyritystoimintaa ja -hankkeita, joilla on merkittävä myönteinen vaikutus Suomen elinkeinorakenteeseen, kotimaiseen omistajuuteen, tulevaisuuden osaamiseen ja työhön, hyvinvointiin ja turvallisuuteen globaalissa taloudessa.

Yhtiön teemoiksi valikoituvat olemassa olevat teknologiat ja ilmiöt, jotka ovat nopean kehityksen vaiheessa, vaikuttavuudeltaan merkittäviä ja joiden alueella on keskittynyttä osaamista Suomessa. Vake toimii valittujen teemojen sisällä monimuotoisella keinovalikoimalla edesauttaen merkittävien osaamiskeskittymien syntymistä muun muassa suorin ja rahastosijoituksin, perustamalla uusia toimijoita tai hankkeiden sekä ekosysteemien kehittämisen kautta.

Päätöksenteko Vakeen siirrettävän yhtiövarallisuuden omistamisesta ja kehittämisestä on edelleen valtioneuvostolla. Päätökset ja valtuutukset valmistellaan sekä esitellään omistajaohjausministerin ja valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta. Vaken tuloutuksista päätetään jatkossa tapauskohtaisesti vuosittaisessa valtion talousarviossa. Siirrettyjen omistusten omistajaohjauksesta vastaa edelleen omistajaohjausosasto.

Lisätietoja: ylijohtaja, osastopäällikkö Kimmo Viertola, p. 0295 160026, kimmo.viertola(at)vnk.fi, valtioneuvoston kanslia, ja erityisavustaja Markku Rajala, p. 050 396 0018, työ- ja elinkeinoministeriö.

 
Sivun alkuun