Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Aktier i bolagen Neste, Posti, Vapo och Nordic Morning överlåts till statens utvecklingsbolag Vake Oy

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 5.12.2018 14.08 | Publicerad på svenska 5.12.2018 kl. 16.03
Pressmeddelande 580/2018

Genom beslut av statsrådet den 5 december 2018 övergår cirka 8,3 procent av aktierna i Neste Abp, 49,9 procent av aktierna i Posti Group Abp, 16,7 procent av aktierna i Vapo Oy samt alla aktier i Nordic Morning Group Abp omedelbart i statens utvecklingsbolag Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:s ägo.

Även en del andra aktieinnehav som anges i principbeslutet om statens ägarpolitik ska snarast möjligt överlåtas till Vake. Cirka 36,4 procent av aktierna i Neste, 50,1 procent av aktierna i Posti och 33,4 procent av aktierna i Vapo ägs fortfarande direkt av staten.

Vake har till uppgift att främja verksamhet och projekt som anknyter till pionjärföretag i högteknologibranscher och som har en betydande positiv inverkan på den finländska näringsstrukturen, det inhemska innehavet och framtidens kompetens samt på arbete, välbefinnande och säkerhet i den globala ekonomin.

Bolaget arbetar med tekniker och fenomen som är i snabb utveckling, som har betydande genomslag och i fråga om vilka mycket kompetens har koncentrerats till Finland. Vake arbetar på ett mångsidigt sätt inom dessa områden och bidrar till uppkomsten av betydande kompetenskluster bland annat genom att göra direkta investeringar och fondinvesteringar, inrätta nya aktörer och utveckla projekt och ekosystem.

Det är även fortsättningsvis statsrådet som har hand om beslutsfattandet om ägandet och utvecklingen av de bolagstillgångar som överlåts till Vake. Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli bereder och lägger fram beslut och befogenheter för avgörande av ministern med ansvar för ägarstyrningen och statsrådets allmänna sammanträde. Beslut om Vakes intäktsföringar fattas i fortsättningen från fall till fall i den årliga statsbudgeten. Avdelningen för ägarstyrning ansvarar även fortsättningsvis för ägarstyrningen av det innehav som överlåtits.

Ytterligare information: Kimmo Viertola, överdirektör, avdelningschef, tfn 0295 160 026, kimmo.viertola(a)vnk.fi, statsrådets kansli, och Markku Rajala, specialmedarbetare, tfn 050 396 0018, arbets- och näringsministeriet

 
Sivun alkuun