Hyppää sisältöön

Pääministeri Juha Sipilän puhe Kesärannassa 8.3.2019

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.3.2019 11.38
Puhe

Pääministeri Juha Sipilän puhe muutosvarauksin: Hallitusohjelmamme tärkeimpiä tavoitteita on ollut kauan kaivattu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus. Sitä on valmisteltu Suomessa kaikkiaan toistakymmentä vuotta.

Hallitusohjelmamme tärkeimpiä tavoitteita on ollut kauan kaivattu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus. Sitä on valmisteltu Suomessa kaikkiaan toistakymmentä vuotta.

Uudistus on tarpeellinen ennen kaikkea suomalaisten yhdenvertaisten palvelujen ja henkilöstön hyvinvoinnin, mutta myös maamme talouden kestävyyden näkökulmasta. Se kirjattiin hallitusohjelmassa toteutettavaksi maakuntien pohjalta.

Eduskunnan viime viikkojen ja kuukausien tapahtumat ovat tarkkaan tiedossani. Hallitus ja ministeriöt ovat pyrkineet kaikin tavoin tukemaan lakien etenemistä eduskunnassa.

Neljä vuotta sitten vaalien alla, liki päivälleen näihin aikoihin edellinen sote-uudistus kaatui perustuslakivaliokunnan lausuntoon. Silloin esityksen takana olivat kaikki puolueet ja sekään ei tuonut uudistukselle sellaista kantavuutta, että olisi eduskunnassa voinut edetä.

Eduskunnasta viime päivinä saamani tilannekuva velvoittaa minut tekemään johtopäätökset siitä, onko hallituksen merkittävimmällä uudistuksella edellytyksiä edetä vielä tämän jäljellä olevan eduskuntakauden aikana.

Edellytyksiä ei ole. Se on minulle valtava pettymys.

Jälleen nyt perustuslain tulkinnasta nousevat seikat näyttivät tulleen eduskuntatyössä esteeksi. Aikaa uusien esitysten tekemiselle tai ratkaisujen hiomiselle ei enää ole.

Olen sanonut useampaan otteeseen, että olen tullut politiikkaan etsimään ratkaisuja ja laittamaan Suomen kuntoon. Monessa hallitukseni on onnistunut; ennen kaikkea saamaan suomalaisille työtä ja taittamaan valtiomme holtittoman velkaantumisen.

Mutta. Sote-maakuntauudistus on ollut tehtävälistamme yksi keskeinen tavoite. Se on ollut pitkä projekti. Työtä on tehty valtavasti. Ja virheitäkin.

80 prosenttia töistä ja tavoitteista saatiin päätökseen, mutta 1 viidestä tärkeimästä ei tullut valmiiksi.

Olen myös sanonut, että hallitukseni toimii tulos tai ulos -periaatteella. Olen periaatteen mies. Politiikassa on kannettava vastuu. Se on vastuuta sanoista ja teoista – ja tekemättä jäämisestä.  Kuuntelin tarkasti mitä sisäinen ääneni sanoo. Johtopäätökseni on, hallitukseni on jätettävä eronpyyntö. Sen olen juuri äsken tehnyt tasavallan presidentille. Kannan oman vastuuni.

Hallitukseni jatkaa toimitusministeristönä. Ratkaisuni eron suhteen olisi ollut sama, vaikka eduskuntavaaleihin olisi ollut lyhyempi tai pidempi aika jäljellä.

Sote-maakuntauudistusta yritettiin tosissaan, ihan näihin päiviin asti. Kiitän kaikkia niitä tahoja, jotka tekivät parhaansa uudistuksen onnistumisen eteen. Uudistuksen tarve yhteiskunnasta ei ole hävinnyt mihinkään. suomi ei voi jatkaa näin, uudistuksia pitää tehdä. Muuten Suomi ei pärjää.

Tässä yhteydessä lausun kiitoksen kahdeksan ministeriön virkakunnalle tinkimättömästä työstä maakunta- ja sote-uudistuksen puolesta sekä kaikille niille päätoimisesti ja työnsä ohessa sote-maakuntauudistusta valmistelleille virkamiehille eri puolilla Suomea. Olen pahoillani teidän kaikkien puolesta. Tiedän, että ette tehneet tätä työtä pelkästään virkavastuulla, vaan täydestä sydämestä ja uskoen yhteiseen hyvään parantaa suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja.

Uudistus viivästyy, kuntien ulkoistukset lisääntyvät, investointien rahoituksen riskit jäävät kunnille, erot palveluiden saatavuudessa kasvavat, tietojärjestelmien epäyhtenäisyys jatkuu jne. Kuntien kyky selvitä palveluista heikkenee radikaalisti. Seuraukset ovat siis mittavat.

Näyttää kuitenkin siltä, että keskustelut eduskuntapuolueiden kanssa matkan varrella ovat osoittaneet, että rakenteen pohjana maakunnan kaltainen toimija saa laajahkon poliittisen tuen. Sen toimivuutta ei myöskään perustuslakivaliokunta lausunnoissaan ole kyseenalaistanut.

Myös kaikkien eduskunnassa on kannettava vastuu - niin soten rakentajien kuin sen vastustajien.

Jatkamme vaalityötä ja maakuntien puolustamista täysillä, sillä tarve sote-uudistukselle ei ole muuttunut. Suomen ja suomalaisten tasa-arvoisten palveluiden kannalta uudistus on välttämätön. Keskustan näkökulmasta on syytä todeta, että maakuntapohjaisuus on tullut jäädäkseen. Lähtöruutuun ei tältä osin ole tarvetta palata, sillä keskustan maakuntamalli on nopeimmin jatkoaskelten pohjaksi taipuva malli. Keskustan päivitetty malli, jolla menemme vaaleihin, esitellään ensi viikolla.

Olen puheenjohtajana täysin sitoutunut koko Suomen puolustamiseen tulevissa vaaleissa. Tällä hallituskaudella sille on luotu pohja. Kivijalka on nyt kunnossa. Tulevaisuudessakin puolustamme maakuntia, alueiden elinvoimaa ja lähipalveluita.