Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Statsminister Rinne och kommissionens blivande ordförande von der Leyen diskuterade färdigställandet av EU:s nästa budgetram

Statsrådets kommunikationsavdelning 24.10.2019 13.50
Pressmeddelande 560/2019

Statsminister Antti Rinne och Europeiska kommissionens blivande ordförande Ursula von der Leyen träffades i dag i Helsingfors och diskuterade färdigställandet av EU:s nästa budgetram, det vill säga långtidsbudgeten för 2021–2027, och prioriteringarna i den nya kommissionens program.

Finland, som för närvarande är ordförande i Europeiska unionens råd, har fört förhandlingarna om budgetramen framåt. Finland har som mål att före utgången av året för Europeiska rådets ordförande lägga fram ett utkast till avtal, eller en så kallad förhandlingsbox med siffror.

”Nästa steg är att färdigställa förhandlingsboxen med siffror och presentera den för medlemsländerna. Därefter ska Europeiska rådets ordförande, som från ingången av december kommer att vara Charles Michel, fastställa inom vilken tidsram Europeiska rådet bör enas om budgetramen. Vi hoppas att en överenskommelse nås så fort som möjligt, så att viktiga nya finansieringsprogram kan börja genomföras utan dröjsmål”, säger statsminister Rinne.

Klimatarbete kommer att ha en framträdande roll både i budgetramen och i den nya kommissionens program.

”I den nästa budgetramen ska minst 25 procent av finansieringen riktas till åtgärder för att bekämpa klimatförändringar. EU är en föregångare inom det globala klimatarbetet, och så ska det vara också i fortsättningen. Unionens mål om klimatneutralitet 2050 är ett konkret mål där en budget som stöder klimatarbetet spelar en nyckelroll”, säger statsminister Rinne.

Rinne och von der Leyen diskuterade också mer allmänt den nya kommissionens program och dess prioriteringar.

”Jag vill tacka den blivande kommissionsordföranden von der Leyen för att hon i sitt program framhåller betydelsen av forskning, digitalisering, artificiell intelligens och ren teknik. Finland stöder till fullo dessa prioriteringar”, konstaterar statsminister Rinne.

Den nya kommissionen under ledning av von der Leyen inleder sin mandatperiod så fort som Europaparlamentet har godkänt kommissionens sammansättning i sin helhet.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, Dimitri Qvintus, specialmedarbetare (pressrelationer), tfn 050 574 0956, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Sivun alkuun