Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Statsminister Rinne träffade Ungerns premiärminister Orbán

Statsrådets kommunikationsavdelning 30.9.2019 23.13
Pressmeddelande 486/2019

Statsminister Antti Rinne besökte Budapest den 30 september och hade ett enskilt möte med Ungerns premiärminister Viktor Orbán. Ministrarna diskuterade aktuella EU-ärenden, bland annat brexit, EU:s fleråriga budgetram och Finlands mål för EU-ordförandeskapet.

”Vi diskuterade öppet och i en konstruktiv anda, bland annat om EU:s nästa fleråriga budgetram. Målet för Finlands ordförandeskap är att påskynda förhandlingarna vid Europeiska rådets möte i oktober. Jag framhävde vikten av den idé om budgetramens koppling till rättsstatsprincipen som kommissionen har lagt fram och som Finland har främjat. Det är ingen sanktionsmekanism, utan behövs för att skydda EU:s budget”, konstaterade statsminister Rinne efter mötet.

Att stärka rättsstatsprincipen är ett av de viktigaste målen för Finlands EU-ordförandeskap. Med tanke på EU:s verksamhet, legitimiteten av EU och EU:s trovärdighet är det nödvändigt att trygga både den och unionens övriga grundläggande värden.

Statsminister Rinne och premiärminister Orbán diskuterade klimatförändringar. Finlands mål är att Europeiska rådet i december kommer överens om att EU ska vara klimatneutralt före 2050.

”EU måste visa prov på globalt ledarskap inom klimatpolitiken och sätta upp klara och ambitiösa mål. Målen gynnar också den europeiska industrin”, sade statsminister Rinne.

Vid ministrarnas enskilda möte behandlades också frågor kring migration och asylsökande samt utvidgningen av unionen.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, Dimitri Qvintus, specialmedarbetare (pressrelationer), tfn 050 574 0956, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Foton

Sivun alkuun