Hyppää sisältöön

Rahapeleillä rahoitettujen toimintojen rahoitusmallivalmistelu etenee

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 26.11.2021 11.00
Tiedote 680

Valtiosihteereistä koostuva hankeryhmä ja parlamentaarinen seurantaryhmä ovat etenemässä rahoitusmalliuudistuksen valmisteluissa. Nykyisiä Veikkauksen edunsaajia kuullaan rahoitusmalliluonnoksesta Otakantaa.fi –palvelussa sekä virtuaalisessa kuulemistilaisuudessa.

///KORJATTU 26.11. klo 18.30: Poistettu 6. kappaleen viimeinen lause: Tämä linjaus varmistaisi sen, että Veikkauksen tulouttamaa tuottoa ei voida käyttää muuhun tarkoitukseen. ///

Valtioneuvosto asetti pääministerin esityksestä määräaikaisen hankkeen, jonka tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi rahoitusmalliksi rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoittamisesta vuoden 2024 alusta lukien. 

Uuden rahoitusmallin laatimisessa tavoitteena on turvata rahapelien tuotolla toimineille avustuksensaajille ennustettava, vakaa ja edunsaajien autonomian turvaava riittävä rahoitus.
 
Valtioneuvoston asettamaan hankkeen ensimmäisen vaiheen valmistelu keskittyy rahoitusmalliuudistuksen tiekartan valmisteluun, jonka tulee olla valmis ennen vuodenvaihdetta.  Hyväksyttävän tiekartan pohjalta käynnistetään vuoden 2022 alkupuolella hallituksen esityksen valmistelu, jossa määritellään tarvittavat lainsäädäntöä koskevat muutokset. Rahoitusmalliuudistusta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus viedä eduskuntaan syksyllä 2022. Uuden rahoitusmallin mukainen toiminta käynnistyy 1.1.2024 alkaen.
 
Rahoitusmalli -tiekartan valmistelussa arvioidaan uudistustoimenpiteiden vaikutuksia avustuksensaajille ja valtionavustustoiminnalle. Erittäin tärkeä osa valmistelua on myös uuden rahoitusmallin EU-oikeudellisen yhteensopivuuden varmistaminen. 

Valtioneuvoston asettama hankeryhmä on yhdessä parlamentaarisen seurantaryhmän (jäseninä kaikkien eduskuntaryhmien jäsenet sekä viiden edunsaajajärjestön asiantuntijajäsenet) kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta päätynyt jatkovalmistelemaan sovellettua versiota Erkki Liikasen työryhmän esittämästä kokonaisuudistusmallista (Valtioneuvoston julkaisuja 2021:12).

Uudessa rahoitusmallissa Veikkauksen voittovarat tuloutetaan valtiolle yleiskatteellisena ilman korvamerkintää käyttökohteesta. Nykyisten Veikkausten avustustensaajien avustukset rahoitetaan jatkossa uudelta momentilta, jonka koko ei ole kytköksessä Veikkauksen voittovaroihin, vaan sen taso määritellään valtion talousarvioprosessissa.
 
Tiekarttavalmistelussa selvitetään uuden ”jakosuhdelain” käyttöönottoa. Jakosuhdelaki määrittäisi uudelta momentilta OKM:lle, STM:lle ja MMM:lle kohdennettavan valtionavustusrahoituksen lakiin tulevien prosentuaalisten jakosuhteiden mukaisesti sekä mahdollisesti myös myönnettävän rahoituksen käyttötarkoitukset. ”Jakosuhdelaissa” mahdollisesti säädettävillä ministeriökohtaisilla prosenttiosuuksilla pyritään takaamaan ennustettava rahoitusmalli sekä em. valtionavustusministeriöille että niiltä valtionavustusrahoitusta hakeville kansalaisyhteiskunnan toimijoille. 

Rahoitusmalli –hankkeen valmistelusta vastaava hankeryhmä kuulee edunsaajia

Rahoitusmallivalmistelusta vastaava hankeryhmä kutsuu avustuksensaajia avoimeen Otakantaa.fi kuulemiseen valmisteltavaa rahoitusmalliluonnosta koskien 1.12.-8.12. välillä. Tämän lisäksi valtiosihteeri Henrik Haapajärvi esittelee uudistusluonnosta ja vastaa kysymyksiin Teams-tapaamisessa 2.12.2021 klo 10.00-11.30. Järjestöiltä ja kansalaisyhteiskunnan edustajilta pyydetään erityisesti heidän näkemyksiään suunnitellun rahoitusmalliuudistuksen ennustettavuudesta, vakaudesta sekä vaikutuksista avustuksensaajien autonomiaan. 

Lisätietoja: osastopäällikkö Seppo Määttä, valtioneuvoston kanslia, [email protected]