Hyppää sisältöön

Neuvottelutulos hallitusohjelmasta
Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 3.6.2019 10.47
Tiedote 282

Ilmastonmuutos, globalisaatio, kaupungistuminen, väestön ikääntyminen ja teknologinen kehitys muuttavat Suomea ja maailmaa nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Muutos tarjoaa suuria mahdollisuuksia maamme kehittämiselle, mutta myös turvattomuutta ja huolta tulevasta. Murroksen keskellä politiikan on tarjottava ihmisille turvaa ja toivoa paremmasta huomisesta.

Uuden vuosikymmenen ensimmäisen hallituksen tavoitteena on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä Suomi vuoteen 2030 mennessä. Pohjoismainen hyvinvointivaltio ja sen peruspilarit toimeentulon turva, toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ja koulutus sekä osaaminen luovat vahvan ja oikeudenmukaisen alustan uudistustyölle.

Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävässä Suomessa taloutta hoidetaan ihmisiä varten, ei päinvastoin. Kestävä talouskasvu rakentuu korkealle työllisyysasteelle ja vahvalle julkiselle taloudelle.

Antti Rinteen hallitus tavoittelee 60 000 uutta työllistä työn tarjontaa ja kysyntää tukevilla toimilla. Paitsi työllisyysasteen nostamiseen, nojaa kestävä talouskasvu myös työn tuottavuuden vahvistumiseen.  

Uusi hallitus arvostaa koulutusta ja tutkimusta. Sivistys on tärkeimpiä arvojamme ja ihmisen vapauden tae. Hyvinvoinnin perusta on myös 2020-luvulla osaamisessa, työssä ja yrittäjyydessä. Suomen koulutus- ja osaamistaso on nostettava takaisin maailman kärkeen. Tavoitteenamme on maailman paras työelämä: onnellisten ja hyvinvoivien ammattilaisten Suomi, missä jokaisen tiedot ja taidot ovat työelämän käytössä.

Sosiaalinen kestävyys on vastuuta toinen toisistamme ja yhteisestä tulevaisuudesta. Se on luottamusta siihen, että jokaisesta pidetään huolta, kun omat voimat eivät riitä. Se on huolenpitoa koko Suomesta ja maamme tasapuolisesta kehityksestä.

Yhdenkään ikäihmisen ei pidä pelätä vanhenemista. Yhdenkään nuoren ei pidä syrjäytyä. Hallitus rakentaa Suomesta lapsiystävällistä maata, jossa perheitä tuetaan ja vanhemmat osallistuvat tasa-arvoisesti lastensa hoitoon.

2020-luvun maailma tarvitsee edelläkävijöitä. Ekologisesti kestävä Suomi näyttää tietä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Hallitus piirtää tiekarttaa kohti päästötöntä Suomea. Pohjoismainen hyvinvointivaltio yhdistettynä luonnonvarojen vastuulliseen ja vähenevään käyttöön on yhteiskuntamalli, joka takaa maamme tulevaisuuden kilpailukyvyn.

Hallituksen ministerijako

Uuteen hallitukseen on tulossa 19 ministeriä: SDP:lle 7, keskustalle 5, vihreille 3, vasemmistoliitolle 2 ja RKP:lle 2.

SDP:n ministerit ovat pääministeri (VNK), eurooppaministeri (VNK), kunta- ja omistajaohjausministeri (VM), kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri (UM), perhe- ja peruspalveluministeri (STM), liikenneministeri (LVM) ja työministeri (TEM).

Keskustan ministerit ovat valtiovarainministeri (VM), tiede- ja kulttuuriministeri (OKM), elinkeinoministeri (TEM), puolustusministeri (PLM) ja maa- ja metsätalousministeri (MMM).

Vihreiden ministerit ovat ulkoministeri (UM), ympäristö- ja ilmastoministeri (YM) ja sisäministeri (SM).

Vasemmistoliiton ministerit ovat opetusministeri (OKM) ja sosiaali- ja terveysministeri (STM).

RKP:n ministerit ovat oikeusministeri (OM) ja pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri (OM).

Neuvottelutulos hallitusohjelmasta liitteineen on ladattavissa valtioneuvoston sivuilta sekä materiaalipankista.

Kuvia tapaamisista tulee valtioneuvoston Flickr-tilille

Lisätietoja: valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski, p. 040 536 4821, ja valtioneuvoston apulaisviestintäjohtaja Päivi Paasikoski, p. 040 547 6279, valtioneuvoston viestintäosasto