Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Finlands cybersäkerhet - nuläge och mål samt åtgärder som behövs för att uppnå målen

Statsrådets kommunikationsavdelning
17.2.2017 10.44
Pressmeddelande 77/2017

Syftet med forskningsprojektet för Finlands cybersäkerhet - nuläge och mål samt åtgärder som behövs för att uppnå målen, är att göra en helhetsmässig utredning av hur man har lyckats uppnå det mål i strategin för cybersäkerheten för 2013 som gäller att Finland globalt ska vara ett föregångarland vad gäller beredskapen för cyberhot och hanteringen av de störningar som dessa orsakar och vilka målen för 2020 för Finlands cybersäkerhet ska vara.

Forskningsprojektet gick ut på att analysera de stora trenderna inom cybersäkerheten, att utreda cybersäkerhetens nuläge och utvecklingsbehov inom den offentliga och privata sektorn samt att analysera sex länders nuläge och utveckling inom cybersäkerhet (Nederländerna, Storbritannien, Israel, Sverige, Singapore och Estland). I forskningen presenteras cybersäkerhetens brister och de objekt som behöver utvecklas för att uppnå målen för cybersäkerheten för 2020.

Enligt målen för 2020 ska cybersäkerheten i Finland vara en integrerad del av det digitala samhället och ge alla aktörer en möjlighet att utnyttja samhällets samtliga digitala lösningar på ett säkert sätt.

För att se till att visionen för Finlands cybersäkerhet förverkligas är det viktigt att förtydliga och stärka den strategiska styrningen. Särskilt för hanteringen av omfattande störningssituationer behövs sådana fullmakter och ledarskapsmodeller som lämpar sig uttryckligen för cyberverksamheten. Ledandet förutsätter en förbättrad förståelse för det nationella läget och att iakttagelseförmågan utvecklas. I detta sammanhang är en nationell underrättelselagstiftning nödvändig.

Utvecklandet av cybersäkerheten förutsätter starka politiska förbindelser och att cyberpolitiken ses som ett nytt element både i den nationella och i den internationella verksamhetsmiljön. Alla de livsviktiga funktionerna i det finländska samhället och alla de företag som är kritiska för försörjningsberedskapen är inte för närvarande skyddade i tillräcklig grad mot olika cyberhot, och det finns dessutom brister i förmågan att hantera störningssituationer. 

Utvecklandet av cybersäkerheten är viktig för digitaliseringen. Finland har på grund av sin miljö goda möjligheter att profilera sig som ett säkert och pålitligt land vad gäller cyberverksamheten, vilket ökar Finlands dragningskraft som investeringsobjekt. Det är viktigt att både hoten och möjligheterna i säkerhetsmiljön granskas som en helhet och med utgångspunkt i den övergripande säkerheten.

Forskningen ingick i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2016 och den har genomförts av forskare vid Jyväskylä universitet och Aalto universitet: professorerna Martti Lehto och Jarno Limnéll och forskare Eeva Innola, Jouni Pöyhönen, Tarja Rusi och Mirva Salminen.

Rapport (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: tietokayttoon.fi

Ytterligare information: professor Martti Lehto, Jyväskylä universitet, tfn 0400 248 080; professor Jarno Limnéll, Aalto universitet, tfn 040 527 6173 och specialsakkunnig Pasi Eronen, försvarsministeriet, tfn 0295 140 333.

Sivun alkuun