Hyppää sisältöön

Suomesta vetovoimaisin ja osaavin kokeilu- ja innovaatioympäristö – Tutkimus- ja innovaationeuvosto päätti visiosta ja tiekartasta

opetus- ja kulttuuriministeriötyö- ja elinkeinoministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 5.10.2017 12.44
Tiedote 447/2017

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on päättänyt neuvoston visiosta ja tiekartasta vuoteen 2030. Neuvosto on sitoutunut visioon, jossa Suomi on vuonna 2030 vetovoimaisin ja osaavin kokeilu- ja innovaatioympäristö.

Vision toteuttamiseen tarvitaan yhteisiä määrätietoisia toimia osaamispohjan varmistamiseksi, osaamisalustojen ja kasvuekosysteemien sekä kansainvälisyyden edistämiseksi.

- Neuvoston hyväksymän vision ja tiekartan valmisteluun on osallistunut toimijoita sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Jotta Suomesta tulee vuoteen 2030 mennessä vetovoimaisin ja osaavin kokeilu- ja innovaatioympäristö, tarvitaan yhteistä ymmärrystä ja tekemistä myös jatkossa, pääministeri Juha Sipilä sanoo.

Pääministeri Sipilän mukaan neuvoston visio ja tiekartta antavat yhteisen suunnan kansalliselle TKI-politiikalle.  Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan sekä lyhyen että pidemmän aikavälin toimenpiteitä. Toimintamallin tulee olla joustava, jotta visio saavutetaan myös toimintaympäristön muuttuessa.

- Suomi tarvitsee enemmän osaajia ja uudenlaista osaamista. Meidän on nostettava koulutus- ja osaamistasoamme, sillä se antaa perustan tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Neuvosto pitää tärkeänä, että TKI-toiminnalla tuotetaan ratkaisuja globaaleihin ongelmiin ja vastataan kansainväliseen kysyntään.

- Suomi voi tuottaa ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, joihin liittyy vahva kansainvälinen kysyntä. Yhdessä elinkeinoelämän kanssa meidän tulee tarttua digitalisaation ja tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin näiden ratkaisujen kehittämiseksi, korostaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Visio- ja tiekartta on julkaistu tutkimus- ja innovaationeuvoston verkkosivuilla. Ruotsin- ja englanninkieliset käännökset visiosta ja tiekartasta julkaistaan lähiaikoina.

Pääministerin johdolla toimiva tutkimus- ja innovaationeuvosto käsittelee tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämiseen ja yhteensovittamiseen liittyviä kysymyksiä. Lisätietoja tutkimus- ja innovaationeuvostosta valtioneuvosto.fi/tin

Lisätietoja:

valtiosihteeri Paula Lehtomäki, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 16001

tiedeasiainneuvos Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 101

teollisuusneuvos Antti Valle, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 060 140