Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Finland ska bli den mest attraktiva och kompetenta försöks- och innovationsmiljön – Forsknings- och innovationsrådet fattade beslut om sin vision och färdplan

Arbets- och näringsministerietStatsrådets kommunikationsavdelningUndervisnings- och kulturministeriet 5.10.2017 12.44
Pressmeddelande 447/2017

Forsknings- och innovationsrådet har fattat beslut om sin vision och färdplan fram till 2030. Rådet har förbundit sig till en vision enligt vilken Finland är den mest attraktiva och kompetenta försöks- och innovationsmiljön 2030.

För att visionen ska kunna förverkligas behövs gemensamma målmedvetna åtgärder som stärker kompetensbasen och främjar kompetensplattformar, tillväxtekosystem och internationalisering.

– Aktörer såväl från den offentliga som från den privata sektorn har deltagit i beredningen av den vision och färdplan som rådet godkände. För att Finland ska bli den mest attraktiva och kompetenta försöks- och innovationsmiljön före 2030 behöver vi gemensam förståelse och samverkan också i fortsättningen, säger statsminister Juha Sipilä.

Enligt statsminister Sipilä pekar rådets vision och färdplan ut en gemensam riktning för den nationella forsknings-, utvecklings- och innovationspolitiken. Såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder måste vidtas för att målen ska kunna nås. Verksamhetsmodellen ska vara flexibel så att visionen kan förverkligas även när omvärlden förändras.

– Finland behöver mer experter och ny slags kompetens. Vi måste höja vår utbildnings- och kompetensnivå, eftersom den ger en grund för forsknings- och innovationsverksamheten, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Rådet anser det vara viktigt att man genom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten tillhandahåller lösningar på globala problem och svarar på internationell efterfrågan.

– Finland kan finna lösningar på globala problem som innebär en stark internationell efterfrågan. För att kunna utveckla sådana lösningar måste vi tillsammans med näringslivet ta vara på de möjligheter som digitalisering och artificiell intelligens för med sig, betonar näringsminister Mika Lintilä.

Visionen och färdplanen har publicerats på forsknings- och innovationsrådets webbplats.

Forsknings- och innovationsrådet, som verkar under ledning av statsministern, behandlar frågor som gäller utveckling och samordning av forsknings- och innovationspolitik. Mer information om forsknings- och innovationsrådet

Ytterligare information:

Paula Lehtomäki, statssekreterare, statsrådets kansli, tfn 0295 16001

Erja Heikkinen, vetenskapsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 101

Antti Valle, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 060 140

Tillbaka till toppen