Hyppää sisältöön

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli Kemijoki Oy:n investointien tilannetta

työ- ja elinkeinoministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 23.1.2024 11.44
Tiedote 603/2024
Kuvassa Kemijoki ja silta

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on käsitellyt Kemijoki Oy:n säätövoimainvestointien tilannetta. Talouspoliittinen ministerivaliokunta näkee huomattavaa potentiaalia yhtiön suunnittelemissa Suomen energiahuollon kannalta merkittävissä pumppuvoimalaitoshankkeissa.

Kemijoki Oy julkaisi keväällä 2023 selvittävänsä pumppuvoimaloiden rakentamisen mahdollisuuksia Pohjois-Suomessa. Mahdollinen investointien suuruusluokka on 2–3 miljardia euroa ja pumppu-voimaloiden yhteenlaskettu potentiaalinen teho on jopa 2000 megawattia.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta pitää tärkeänä pumppuvoimainvestointien edellytysten parantamista hallitusohjelman mukaisesti. Ympäristöministeriö on syksyllä 2023 sisällyttänyt pumppuvoimalat vihreän siirtymän investointien luvituksen etusijaisuusmenettelyyn siten, että pumppuvoimalat ovat oikeutettuja etusijaan lupakäsittelyssä. Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää säätö- ja perusvoimainvestointeja tukevan kapasiteettimekanismin käyttöönottoa. Valtiovarainministeriö selvittää perus- ja säätövoimainvestointeihin liittyvien korkovähennysoikeuksien kehittämistä.

Marraskuussa 2023 Kemijoki Oy kertoi aloittavansa ensimmäisen pumppuvoimalaitoksen esisuunnittelun Kemijärven Ailangantunturilla ja jatkavansa selvityksiä muiden pumppuvoimakohteiden rakentamisen mahdollisuuksista. Ailangantunturin hanke on erittäin suuren kokoluokan, 550 megawatin, pumppuvoimahanke, joka olisi merkittävä parannus Suomen sähköjärjestelmän toimintavarmuuteen ja vakauttaisi sähkön hintaa Suomessa.

Kemijoki Oy:n hallituksen päätös Sierilän hankkeesta

Kemijoki Oy:n hallituksen 2.1.2024 tekemä päätös Sierilän voimalaitoshankkeesta luopumisesta tuotiin tiedoksi ministerivaliokunnalle.

Yhtiön hallitus on päättänyt luopua hankkeesta. Päätös luopumisesta perustui hankkeen kohonneisiin kustannuksiin ja sitä kautta hankkeen kannattavuuteen ja sen taloudelliset seuraamukset ja riskit kantavien vesivoimaosakkaiden enemmistön kielteiseen kantaan hanketta kohtaan.

Rovaniemen kaupungin Sierilän alueelle suunnitellun voimalaitoksen 44 megawatin teho olisi vastannut noin 1,4 % Suomen nykyisestä vesivoimakapasiteetista. Laitoksen teholla olisi myönteinen mutta vähäinen merkitys säätövoiman ja uusiutuvan energian tavoitteiden kannalta. Vireillä olevien pumppuvoimaloiden säätövoimatehon kaavailtu kokoluokka olisi monikymmenkertainen Sierilän voimalaitokseen verrattuna.

Valtio-omistajan saamien tietojen perusteella Sierilän hankkeen käynnistämiselle ja toteuttamiselle vesitalouslupien edellyttämässä aikataulussa ei ole enää edellytyksiä huomioiden osakkaiden kannat ja eri vaihtoehtojen sisältämät ongelmat. Talouspoliittinen ministerivaliokunta totesi, ettei valtiolla ole edellytyksiä uusiin toimenpiteisiin asiassa. Kemijoki Oy:llä on ollut mahdollisuus hakea investointitukea energiatuki-instrumentista.

Hallitus pyrkii turvaamaan parhaat edellytykset yhtiön suunnitteilla oleville energiajärjestelmän kannalta merkittäville säätövoimainvestoinneille.

Lisätietoja: ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, p. 0295 047 277, hallitusneuvos Ilpo Nuutinen, VNK, p. 0295 160 145,  eurooppa- ja omistajaohjausministeri Adlercreutzin erityisavustaja Crista Grönroos, p. 0295 161 035 ja ympäristö- ja ilmastoministeri Mykkäsen erityisavustaja Lyydia Ylönen, p. 050 476 1341