Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tiedustelulakikokonaisuus eteni eduskunnan käsiteltäväksi

OikeusministeriöPuolustusministeriöSisäministeriöValtioneuvoston viestintäosasto
25.1.2018 14.10
Uutinen 5/2018

Hallitus antoi 25. tammikuuta eduskunnan käsiteltäväksi neljä lakiesitystä, jotka yhdessä muodostavat tiedustelulainsäädännön kokonaisuuden. Oikeusministeriö on valmistellut perustuslain muutosesityksen sekä lain tiedustelutoiminnan valvonnasta. Sisäministeriössä on valmisteltu siviilitiedustelua ja puolustusministeriössä sotilastiedustelua koskeva lainsäädäntö. Tiedustelulainsäädännön valmistelusta on sovittu pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa.

Perustuslain uusi rajoitusperuste mahdollistaisi tiedon hankkimisen kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi

Hallitus esittää perustuslain tarkistamista siten, että tavallisella lailla voitaisiin säätää tarpeellisiksi katsottavien edellytysten täyttyessä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan. Käytännössä muutoksella mahdollistettaisiin tiedustelutoimivaltuuksia koskevan lainsäädännön säätäminen.

Siviilitiedustelulainsäädäntö antaisi Supolle uusia keinoja suojata kansallista turvallisuutta

Suomeen esitetään tiedustelulainsäädäntöä, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuuksia suojautua kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvilta vakavilta uhkilta. Tällaisia uhkia ovat esimerkiksi terrorismi, vieraiden valtioiden Suomeen kohdistama vakoilu tai elintärkeän infrastruktuurin lamauttaminen. Suojelupoliisi (Supo) saisi uusia toimivaltuuksia uhkien havaitsemiseksi ja niihin reagoimiseksi.

Sotilastiedustelulainsäädäntö parantaisi Puolustusvoimien tiedonhankintaa kansainvälisistä uhkista

Hallitus antoi 25.1.2018 eduskunnalle esityksen laiksi sotilastiedustelulaista sekä siihen liittyvistä laeista. Esityksellä parannettaisiin Puolustusvoimien tiedonhankintaa vakavista kansainvälisistä uhkista siten, että Puolustusvoimille säädettäisiin toimivaltuudet henkilötiedusteluun ja tietojärjestelmätiedusteluun, radiosignaalitiedusteluun sekä tietoliikennetiedusteluun. Sotilastiedustelu auttaa varautumaan Suomeen kohdistuviin sotilaallisiin uhkiin ja tukee muita viranomaisia.

Tiedusteluvaltuutettu valvomaan tiedustelutoimintaa

Tiedustelutoiminnan valvontajärjestelmä muodostuisi sekä parlamentaarisesta valvonnasta että laillisuusvalvonnasta vastaavasta uudesta viranomaisesta, tiedusteluvaltuutetusta. Eduskunnalle annetun esityksen mukaan luottamusta tiedustelutoiminnan asianmukaisuuteen ja yksilön oikeusturvan toteutumiseen turvattaisiin tiedustelutoiminnan laillisuusvalvonnan tehokkaalla järjestämisellä ja valvontaelinten vahvalla asemalla ja toimivaltuuksilla.

 
Sivun alkuun