Hyppää sisältöön

Tutkimus: lisäedellytyksillä ei merkittävää vaikutusta kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämiselle

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 21.12.2016 9.47
Tiedote 565/2016

Perheenyhdistämiselle mahdollisesti asetettavien lisäedellytysten merkitys nykyisen toimeentulovaatimuksen rinnalla olisi vähäinen. Perheenyhdistämisen edellytysten tiukentaminen -selvitys tarkasteli EU-direktiivin mukaisten valinnaisten lisäedellytysten soveltamista Suomessa. Valinnaisia lisäedellytyksiä ovat kotoutumisedellytys, asuntoedellytys, asumisaikavaatimus, vähimmäisikää koskeva vaatimus ja sairausvakuutusvaatimus.

Lisäedellytysten osalta tarkastelun kohteena ovat erityisesti kansainvälistä suojelua saavat henkilöt ja heidän perheenjäsenensä. Selvityksessä tarkastellaan myös toimeentuloedellytyksen soveltamisesta Suomen kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten välisissä avioliitoissa.

Selvityksen taustalla on kesällä voimaan tullut lakimuutos, jonka myötä turvatun toimeentulon vaatimus ulotettiin tietyin poikkeuksin koskemaan kansainvälistä suojelua saaneiden perheitä myös silloin, kun perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan Suomeen tuloa. Toimeentuloedellytys on koskenut jo aiemmin perheitä, jotka on muodostettu vasta perheenkokoajan Suomeen tulon jälkeen.

Lakimuutoksen seurauksena se joukko, johon mahdolliset lisäedellytykset vaikuttaisivat, jäisi tutkijoiden näkemyksen mukaan varsin pieneksi. Maahanmuuttovirasto arvioi, että 2016 jätetään 3000 kansainvälistä suojelua saaneen perhesideperusteista oleskelulupahakemusta. Tutkijoiden ennusteen mukaan päätöksistä 821 olisi myönteisiä. Lisäedellytyksiä olisi mahdollista soveltaa näistä 65 henkilöön.

Raportissa tarkastellaan kunkin lisäedellytyksen toteuttamismahdollisuuksia erikseen. Lisäedellytysten merkitys vaikuttaisi kuitenkin jäävän vähäiseksi, sillä toimeentuloedellytys tiukasti tulkittuna rajaa kohderyhmän pieneksi.

Selvitys on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Tutkimushankkeen loppuraportti

Selvitys sisältää visuaalisen työkalun, jonka avulla voi arvioida eri maahanmuuttajaryhmien mahdollisuuksia toimeentuloedellytyksen täyttämiseen. Työkalu on käytettävissä osoitteessa lucify.com/reunification

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja

Arttu Vainio, toimitusjohtaja, Oxford Research Oy, 040 734 2555, Arttu.Vainio (at) oxfordresearch.fi

Anna Rotkirch, tutkimusprofessori, Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos, 040 776 3086, Anna.Rotkirch (at) vaestoliitto.fi

Anneli Miettinen, tutkija, Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos, 050 328 9311, Anneli.Miettinen (at) vaestoliitto.fi