Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Undersökning: ytterligare villkor för återförening av familjer som får internationellt skydd har inga betydande effekter

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.12.2016 9.47
Pressmeddelande 565/2016

Att påföra eventuella ytterligare villkor för familjeåterförening skulle endast ha ringa betydelse jämfört med det nuvarande kravet om försörjningsplikt. I utredningen Åtstramning av förutsättningarna för familjeåterförening granskades hur de frivilliga tilläggsvillkoren enligt EU-direktivet kan tillämpas i Finland. De frivilliga tilläggsvillkoren innefattar krav på integration, krav på bostad, krav på boendetid, krav på minimiålder och krav på sjukförsäkring.

I fråga om åtstramningen av förutsättningarna för familjeåterförening utreddes i synnerhet sådana personer och deras familjemedlemmar som får internationellt skydd. I utredningen granskades även hur kravet om försörjningsplikt kan tillämpas på äktenskap mellan finska medborgare och tredjelandsmedborgare.

Bakgrunden till utredningen är den lagändring som trädde i kraft i somras och som utvidgade kravet om försörjningsplikten så att det med vissa undantag även gäller då en familj som har fått internationellt skydd har bildats innan den som vill sammanföra familjen har kommit till Finland. Kravet om försörjningsplikten har redan från förut gällt sådana familjer som har bildats först efter det att den person som sammanför familjen har kommit till Finland.

Som en följd av lagändringen skulle de personer som skulle påverkas av de eventuella tilläggsvillkoren inte utgöra en stor grupp enligt forskarna. Migrationsverket bedömer att det år 2016 kommer att lämnas in 3000 ansökningar om uppehållstillstånd på basis av familjeband av sådana personer som fått internationellt skydd. Enligt forskarnas bedömning kommer 821 av dessa personer att beviljas uppehållstillstånd. Tilläggsvillkoren skulle kunna tillämpas på 65 av dessa personer.

Möjligheterna att genomföra villkoren granskas i rapporten separat för varje tilläggsvillkor. Tilläggsvillkoren verkar dock inte vara av stor betydelse, eftersom kravet om försörjningsplikten avgränsar målgruppen till en liten grupp om villkoret tolkas strikt. 

Rapporten har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2016.

Forskningsprojektets slutrapport (på finska)

Utredningen innehåller ett visuellt verktyg som kan användas för att bedöma möjligheterna för olika invandrargrupper att uppfylla kravet om försörjningsplikten.  Verktyget finns att tillgå på adressen lucify.com/reunification

Mera information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet tietokayttoon.fi

Ytterligare information:

Arttu Vainio, verkställande direktör, Oxford Research Oy, 040 734 2555, Arttu.Vainio (at) oxfordresearch.fi

Anna Rotkirch, forskarprofessor, Väestöliitto ry, Institutet för befolkningsforskning, 040 776 3086, Anna.Rotkirch (at) vaestoliitto.fi

Anneli Miettinen, forskare, Väestöliitto ry, Institutet för befolkningsforskning, 050 328 9311, Anneli.Miettinen (at) vaestoliitto.fi

 
Sivun alkuun